Ірпінська ЗОШ І-ІІІ ступенів N13
Пт, 10.04.2020, 15:35
Головна сторінкаМій профільВихід

Меню сайту

Наше опитування
Чи задоволені Ви роботою школи?
Всього відповіли: 714

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 м. Ірпеня - лабораторія інформаційних технологій навчання КОІПОПК
Мета дослідження
Розробка, апробація та впровадження сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у навчально-виховний процес і управлінську діяльність керівника загальноосвітнього закладу
Напрями діяльності
1. Інформатизація управлінської діяльності керівника закладу освіти.
2. Методичні аспекти створення та застосування мультимедійного матеріалу для проведення уроків у мультимедійному класі.
3. Апробація програмних систем роботи шкільного психолога.
4. Розробка рекомендацій щодо проведення в школі педагогічного моніторингу.
5. Розробка рекомендацій щодо створення та використання інформаційних центрів бібліотеки для організації самостійної пошукової роботи учнів.
Очікувані результати
1. Переведення автоматизованого робочого місця директора, заступника директора з НВР, психолога, бібліотекаря на стандартне програмне забезпечення.
2. Розробка рекомендацій щодо методів використання можливостей програмних засобів: "Ефективна школа ХХІ”, "Електронний план роботи школи”, "Педагогічний моніторинг”, програми автоматичного складання розкладу уроків "Ректор”, програми психологічної експертизи "Універсал 3.07”.
3. Створення електронної бази освітніх законодавчих актів, проектів основних наказів по школі, розробок виховних заходів, конкурсів, свят.
4. Забезпечення мультимедійного супроводу навчальних занять в мультимедійному класі (розробка електронних уроків, лекцій, презентацій, тестових навчальних програм).
5. Апробація механізму розширення та використання шкільної медіатеки для мультимедійного супроводу уроків.
6. Розробка технологій проведення соціально-психологічної діагностики класних колективів на основі впровадження нових інформаційних технологій в роботу шкільного психолога і соціального педагога.
7. Розробка технологій проведення педагогічного моніторингу в загальноосвітньому навчальному закладі.
8. Розробка науково-методичних основ сучасної системи збору, зберігання й транспортування первинних даних, одержаних із різних джерел, обробки й комплексного аналізу статистичних даних про якість освіти в навчальному закладі.
9. Розробка рекомендацій щодо методів використання можливостей медіатеки та мережі Інтернет у пошуку інформації.
ПЛАН РОБОТИ
на 2010-2011 навчальний рік
(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 м. Ірпеня)
Завідуючий лабораторією КОІПОПК В.М.Захлюпаний,
директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня.
Науковий консультант Л.М.Калініна,
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник,
завідуюча лабораторією управління закладами
освіти України Інституту педагогіки АПН України
І. АНАЛІЗ ЗМІСТУ РОБОТИ НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ЗА 2009- 2010 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Науково-методична проблема загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів№13 м. Ірпеня у 2009-2010 навчальному році була спрямована на впровадження нових інформаційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес. З цією метою в закладі проводилась протягом року робота щодо вдосконалення умов для впровадження інформаційних технологій навчання, а саме:
- поновлено електронними програмними засобами автоматизовані робочі місця директора школи, секретарів, бібліотекарів, шкільного психолога, заступників директора школи;
- розпочато створення, на основі використання мультимедійного класу, бази електронних розробок супроводу навчальних занять з предметів шкільного курсу;
- під’єднано внутрішню шкільну мережу до швидкісної лінії всесвітньої мережі Інтернет;
- вивчалась ефективність використання можливостей мережі Internet у пошуку інформації та в організації і проведенні дистанційної освіти;
- поновлено шкільний сайт www.school13.irpin.com ;
- поновлено електронну шкільну газету „Шкільний дзвінок” www.school13.irpin.com/schooldz.html ;
- вивчалась ефективність використання програмного забезпечення з питань управлінської діяльності: „Ефективна школа ХХІ”, „Електронний план роботи школи”, програма автоматичного складання розкладу уроків „Ректор”, програма „Педагогічний моніторинг”, програма психологічної експертизи „Універсал 3.13” , діагностичний комплекс «Персонал-Ψ» та інше;
- проводилась апробація програмного забезпечення з навчальних дисциплін;
- продовжено поповнення лабораторії електронними енциклопедіями, довідниками та іншими електронними засобами;
- поновлено інформаційно-аналітичний центр школи;
- обладнано бібліотеку закладу комп’ютерною технікою, периферійними пристроями, DVD-програвачем, телевізором;
- проводилось навчання педпрацівників та керівників закладів освіти з питань інформатизації навчально-виховного процесу та управлінської діяльності;
- проводилась апробація педагогічних програмних засобів навчання розроблених по замовленню МОН України.
За кошти закладу та спонсорів для вирішення даних питань була створена і продовжує поновлюватися необхідна технічна база. Проведено ряд практичних занять для слухачів курсів підвищення кваліфікації КОІПОПК, на яких демонструвалося застосування мультимедійних технологій навчання, зустрічі, консультації, семінарські заняття з питань інформатизації навчально-виховного процесу для керівників закладів освіти міста та області, а також їх заступників.
ІІ. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
Визначені напрями роботи лабораторії та призначені відповідальні за дані напрями:
- інформатизація управлінської діяльності керівника закладу освіти – Захлюпаний В.М.;
- методичні аспекти створення та застосування мультимедійного матеріалу для проведення уроків у мультимедійному класі – Овсієнко Л.М.;
- апробація програмних систем роботи шкільного психолога – Гуманицький Д.А.;
- розробка рекомендацій щодо проведення в школі педагогічного моніторингу – Філіпчук В.І.;
- апробація програм складання розкладу уроків – Чала Л.М.;
- розробка рекомендацій щодо створення та використання інформаційних центрів бібліотеки для організації самостійної пошукової роботи учнів – Оксьоненко З.В.;
Робота лабораторії спрямовується на реалізацію проблемних завдань:
- забезпечення застосування інформаційних технологій у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності закладу освіти;
- розробка технологій застосування окремих складових інформатизації управління загальноосвітнім навчальним закладом та механізму створення і користування базами даних (учителів, учнів, бібліотечного фонду, фонду матеріальних цінностей школи);
- забезпечення мультимедійного супроводу навчальних занять в мультимедійному класі ( розробка електронних уроків, лекцій, презентацій, тестових навчальних програм);
- розробка технологій:
а) застосування електронного плану роботи школи;
б) проведення педагогічного моніторингу в загальноосвітньому навчальному закладі;
в) проведення соціально-психологічної діагностики на основі впровадження нових інформаційних технологій у роботі шкільного психолога, соціального педагога;
г) використання комп’ютерної діагностики під час атестації вчителів;
- систематизація та створення електронної бази освітніх законодавчих актів, проектів основних наказів по школі, розробок виховних заходів, конкурсів, свят;
- підбір та систематизація матеріалів на шкільному сайті та в електронній газеті школи;
- обмін досвідом та організація навчання вчителів та керівників навчальних закладів регіону. Основний зміст діяльності лабораторії:
- перевід автоматизованого робочого місця директора, заступника директора з навчально-виховної роботи, психолога, бібліотекаря на стандартне програмне забезпечення;
- включення в єдиний комплекс автоматизації управління навчальним закладом нових напрямів діяльності керівників школи;
- розробка механізму задоволення інформаційних потреб всіх учасників навчально-виховного процесу школи;
- розробка науково-методичних основ сучасної системи збору, зберігання й транспортування первинних даних, одержаних із різних джерел, обробки й комплексного аналізу статистичних даних та інформації про якість освіти в навчальному закладі;
- подальша апробація та розробка методик застосування мультимедійних засобів навчання в процесі вивчення навчальних предметів на базі мультимедійного класу;
- апробація механізму розширення та використання шкільної медіатеки для мультимедійного супроводу уроків;
- розробка методичних рекомендацій щодо розширення та використання ресурсів шкільного інформаційно-аналітичного центру;
- створення шкільної бази для дослідження результатів педагогічного моніторингу;
- створення банку даних мультимедійних програмних засобів у шкільній медіатеці;
- розробка рекомендацій щодо методів використання можливостей медіатеки та мережі Internet у пошуку інформації;
- розробка рекомендацій щодо методів використання можливостей програмного засобу „Універсал 3.13”(для роботи шкільних психологів); -
розробка рекомендацій щодо методів використання можливостей програмного засобу „Електронний план роботи школи”;
- розробка рекомендацій щодо методів використання можливостей програмного засобу «Персонал-Ψ»;
- навчання педпрацівників області та керівників закладів освіти з питань інформатизації навчально-виховного процесу та управлінської діяльності.
З метою створення умов для подальшої роботи лабораторії заплановано:
- оснастити необхідною кількістю комп’ютерів з відповідною периферією та демонстраційними моніторами кабінети вчителів-предметників (математики, зарубіжної літератури, початкових класів, англійської мови, біології, хімії, фізики) розробити або придбати необхідне програмне забезпечення їх роботи. Травень 2008р. Захлюпаний В.М.
- Встановити два комп’ютери в шкільну бібліотеку та з’єднати їх з швидкісною лінією мережі Інтернет для якісного забезпечення інформацією учасників навчально-виховного процесу та забезпечення реалізації завдань лабораторії. Грудень 2008 р. Захлюпаний В.М.
- Поновлювати інформацію на шкільному сайті та шкільній електронній газеті. Протягом року Захлюпаний В.М.
- Поповнювати базу ПЗН необхідним програмним забезпеченням для підвищення ефективності управлінської діяльності та проведення навчальних занять у мультимедійному класі за рахунок державних та спонсорських коштів. Протягом року Захлюпаний В.М.
- Створювати власне програмне забезпечення для проведення навчальних занять у мультимедійному класі. Протягом року Захлюпаний В.М.
- Проводити підготовку педагогічних кадрів по питанню ефективного використання комп’ютерної техніки в навчально-виховному процесі. Протягом року Захлюпаний В.М.
- Створювати власне програмне забезпечення для систематизації інформації про навчальний заклад. Протягом року Захлюпаний В.М.
ІІІ. УЧАСТЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
1. Проведення навчальних занять для слухачів курсів підвищення кваліфікаціїї (директорів закладів освіти, заступників з навчально-виховної роботи, резерву керівних кадрів) за темами: "Впровадження нових інформаційних технологій в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності загальноосвітнього закладу”, "Створення та використання інформаційно-аналітичного центру школи”, "Впровадження мультимедійних засобів навчання на базі мультимедійного класу”, "Використання АРМ керівника школи”, "Проведення педагогічного моніторингу освітньої діяльності учителів, адміністрації школи, навчального закладу”, "Організація навчання вчителів щодо використання презентацій при створенні мультимедійних проектів та інших програмних засобів навчання”. За розкладом КОІПОПК Захлюпаний В.М.
2. Проведення практики на базі школи для вчителів предметників та вчителів початкових класів "Використання Power Point у cтворенні мультимедійного супроводу уроків”, „Створення та використання електронних тестових завдань для проведення тематичних атестацій”, „Апробація електронних засобів навчання на базі мультимедійниго класу”. За розкладом КОІПОПК Кошова Т.М., Філіпчук В.І.
3. Використання розробок навчальних занять на базі мультимедійного класу під час проведення курсів підвищення кваліфікації . За розкладом КОІПОПК Захлюпаний В.М.
IV. УЧАСТЬ У ПРОВЕДЕННІ ЗАХОДІВ МІЖКУРСОВОГО ПЕРІОДУ
1. Підготовка та проведення семінару-практикуму "Інформаційні технології в початковій школі" для учителів початкових класів шкіл Бородянського району. Жовтень 2010 р. Захлюпаний В.М.
2. Проведення практичних семінарів для педагогічних працівників міста Ірпеня з питань впровадження інформаційних технологій навчання. Протягом 2010-2011 н.р. Захлюпаний В.М.
3. Проведення семінарів з питань впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність керівника закладу освіти для керівних працівників області (за запитами освітян). Протягом 2010-2011 н.р.. Захлюпаний В.М.
4. Робота консультпунктів: • для заступників директорів, директорів загальноосвітніх шкіл з питань створення та використання мультимедійних комплексів школи та інформатизації управлінської діяльності; • для шкільних психологів з питань використання інформаційно-діагностичних програмних засобів. Протягом 2010-2011 н.р.. Захлюпаний В.М., Гуманицький Д.А .
5. Участь у проведенні засідань завідуючих науковими лабораторіями. За розкладом КОІПОПК Захлюпаний В.М
V. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА, НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
Спрямувати діяльність наукової лабораторії на вирішення таких проблем:
1. Апробація застосування мультимедійних засобів навчання в процесі вивчення навчальних предметів на базі мультимедійного класу та розробка методичних рекомендацій з даного питання. Протягом 2010-2011 н.р. Захлюпаний В.М.
2. Апробація механізму використання електронних енциклопедій, довідників, шкільних медіатек для мультимедійного супроводу уроків та розробка методичних рекомендацій з даного питання. Протягом 2010-2011 н.р.Захлюпаний В.М. Оксьоненко З.В.
3. Вдосконалення методичних рекомендацій щодо проведення електронного педагогічного моніторингу під час атестації педагогічних кадрів. Протягом 2010-2011 н.р. Захлюпаний В.М. Філіпчук В.І.
4. Вдосконалення методичних рекомендацій щодо проведення соціально-психологічної діагностики учнівського колективу на основі діагностичного комплексу „Універсал 3.13”. Протягом 2010-2011 н.р. Захлюпаний В.М.Боднар Н.Д.
5. Розробка методичних рекомендацій щодо проведення психологічної діагностики педагогічного колективу на основі діагностичного комплексу „Персонал-Ψ”. Протягом 2010-2011 н.р.. Захлюпаний В.М.
6. Організація дистанційного навчання в загальноосвітньому закладі, вдосконалення методичних рекомендацій щодо проведення комп’ютерного тестування при проведенні тематичних атестацій. Протягом 2010-2011 н.р.Захлюпаний В.М.
7. Вдосконалення методичних рекомендацій щодо переведення автоматизованого робочого місця директора та заступника директора з навчально-виховної роботи на стандартне програмне забезпечення („Електронний план роботи школи”). Протягом 2010-2011 н.р. Захлюпаний В.М.
8. Автоматизація управління навчальним закладом, з використанням нових напрямів діяльності керівників школи; розробка науково-методичних основ сучасної системи збору, зберігання й транспортування даних про роботу закладу; аналіз статистичних даних та інформації про якість освіти в навчальному закладі; створення шкільної статистичної бази для дослідження діяльності навчального закладу; розробка баз даних про навчально-виховний процес, адміністративну та фінансову роботу школи. Протягом 2010-2011 н.р. Захлюпаний В.М.
9. Вдосконалення рекомендацій щодо методів використання можливостей медіатеки, електронних енциклопедій та та мережі Internet у пошуку інформації. Протягом 2010-2011 н.р. Захлюпаний В.М. 10. Організація навчання педагогічних кадрів школи та регіону за програмою «Intel навчання для майбутнього». Протягом 2008-2009 н.р. Захлюпаний В.М.
VI. РОБОТА НАД ОНОВЛЕННЯМ ЗМІСТУ ОСВІТИ
1. Продовження впровадження в навчально-виховний процес школи авторської програми спецкурсу: "Основи алгоритмізації та програмування" (9 кл.) Протягом 2010-2011 н.р. Овсієнко Л.М.,
2. Створення та впровадження в навчально-виховний процес школи авторської програми спецкурсу "Інформаційні технології” (7-8 кл.),. Протягом 2010-2011 н.р. Захлюпаний В.М.
3. Узагальнити досвіди вчителів, що атестуються: "Використання мультимедійних засобів навчання на уроках математики”. "Використання мультимедійних засобів навчання на уроках зарубіжної літератури", "Використання мультимедійних засобів навчання на уроках англійської мови". Лютий-квітень 2011 р. Філіпчук В.І.
4. Продовжити апробацію програмних педагогічних засобів з: • географії України; • історії, зарубіжної літератури; • хімії ("Таблиця Мендєлєєва"); • фізики; • біології ("Людина”); • англійської мови ("1000 Words"); • алгебри ("Системи лінійних рівнянь"); • геометрії ("Динамічна геометрія") та інші. Протягом 2010-2011 н.р. Захлюпаний В.М., Філіпчук В.І.
5. Провести апробацію програмного педагогічного засобу навчання з зарубіжної літератури (5 клас) створеного КОІПОПК. Протягом 2010-2011 н.р. Кошова Т.М.
6. Розробка електронних програмних засобів навчання з охорони здоров’я (5-7класи), техніки безпеки роботи в навчальних кабінетах школи. Протягом 2010-2011 н.р. Алексєєва Л.І. Захлюпаний В.М.
VII. ПРЕЗЕНТАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ РОБОТИ НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ НА ОБЛАСНІЙ ВИСТАВЦІ "ОСВІТА КИЇВЩИНИ”
Представити на обласну педагогічну виставку такі методичні матеріали:
1. Збірки (з CD-дисками):
1.1. Розробок електронних уроків з навчальних предметів.
1.2. Тестових завдань для проведення тематичних атестацій з навчальних предметів.
1.3. Шкільних виховних заходів.
1.4. Розробок програмних засобів систематизації інформації про загальноосвітній навчальний заклад (успішність,кадри,звіти)
1.5 Поновлений каталог освітніх нормативних документів на електронному носії. Травень 2011 р. Захлюпаний В.М.
2. Використання мультимедійних технологій навчання:
2.1. Використання мультимедійних засобів навчання на уроках охорони здоров’я.
2.2. Використання мультимедійних засобів навчання на уроках початкових класів. Квітень 2011 р. Захлюпаний В.М.
3. Методичні бюлетені:
3.1. "Методичні рекомендації щодо проведення психологічного тестування під час атестації педагогічних працівників школи на основі комп’ютерного комплексу „Персонал-Ψ”. Листопад 2010 р. Захлюпаний В.М.
3.2. "Методичні рекомендації по використанню інформаційних технологій в роботі соціального педагога". Травень 2009 р. Захлюпаний В.М. Адамчук Т.А
Форма входу

Календар новин
«  Квітень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Пошук по новинах

Друзі сайту

Освітні сайти регіону

Статистика

TD>
Володимир Захлюпаний © 2008

Каталог україномовних сайтів Сервер поздоровлень, побажань та привітань Valid HTML 4.01 Transitional Украинский портАл Українська Банерна Мережа