Офіційний сайт ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня - Информация о сайте
ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня
 
Головна сторінкаМій профільВихід

ПОСАДОВІ  ОБОВ'ЯЗКИ  ЛАБОРАНТА.

Загальні  вимоги:

 • лаборант призначається на посаду і звільняється з неї директором школи. Лаборант повинен мати середню професійну освіту (без вимог до стажу роботи) чи початкову професійну освіту, спеціальну підготовку за встановленою програмою і стаж роботи за цим профілем не менше ніж 2 роки. Особа, яка не має спеціальної підготовки чи необхідного стажу, але володіє достатнім практичним досвідом і виконує якісно і в повному обсязі покладені на неї посадові обов’язки, як виняток, може бути призначена на посаду лаборанта;

 • лаборант підпорядковується безпосередньо вчителю, який виконує обов’язки завідувача кабінету, а в разі обслуговування декількох кабінетів – заступнику директора школи з навчально-виховної роботи;

 • у своїй діяльності лаборант керується постановами, розпорядженнями, наказами, іншими керівними і нормативними документами вищих інстанцій, які стосуються специфіки роботи кабінетів, відповідними стандартами і технічними вимогами, правилами експлуатації лабораторного обладнання і контрольно-вимірної апаратури; правилами експлуатації обчислювальної техніки; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією;

 • постійно знаходитись на робочому місці з 8.00 до 16.00. Не покидати робоче місце без дозволу заступника директора школи по господарчій частині чи директора школи;

 • працює в режимі робочого тижня згідно з графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи;

 • виконувати накази та розпорядження заступника директора школи по господарчій частині та директора школи;

 • у період канікул, який не збігається з відпусткою, виконує господарські та інші роботи відповідно до розпоряджень директора школи чи його заступника з навчально-виховної роботи;

 • проходить інструктаж з техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під керівництвом завідувача відповідного кабінету чи заступника директора школи з навчально-виховної роботи;

 • працює в тісній взаємодії з учителями відповідних предметів.

Здійснює:

 • надання допомоги вчителю (вчителям) в організації і проведенні навчальних занять, обслуговуванні та підтримуванні в робочому стані обладнання навчальних кабінетів;

 • підготовку приладів і обладнання для проведення екперементів і дослідів на уроках фізики, хімії, географії, біології тощо.

 • підготовку і проведення практичних, лабораторних робіт з даних предметів, згідно поданих заявок вчителів. Забезпечує учнів під час виконання лабораторних і практичних робіт необхідними для їх проведення обладнанням, матеріалами, реактивами тощо;

 • різноманітні обчислювальні й графічні роботи, пов’язані з навчальними заняттями, які проводяться.

 • поточний ремонт приладів та обладнання в кабінетах школи згідно поданих заявок вчителів, слідкує за справністю лабораторного обладнання;

 • облік витрачених матеріалів, складає звітність відповідно до встановленої форми;

 • роботи по наведенню санітарно-технічного порядку в кабінетах та лаборантських ( прибирання, конроль за збереженням меблів і обладнання );

 • допомогу вчителям в одержанні, збереженні та списанні обладнання і приладів в кабінетах школи;

 • миття хімічного посуду під час і після проведення лабораторних робіт в старших класах;

 • контроль за роботою витяжних шкафів та санітарно-технічного обладнання в кабінетах;

 • конроль за роботою електрообладнання в кабінетах;

 • розмноження за вказівкою вчителя, завідувача кабінету дидактичних матеріалів;

 • упорядковання обладнання після проведення лабораторних, практичних, демонстраційних робіт; в разі потреби миє і чистить обладнання з дотриманням відповідних інструкцій щодо його експлуатації;

 • дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки;

 • роботу по розширенню матеріальної бази кабінету, складає за дорученням завідувача кабінету заявки на обладнання і необхідні матеріали, підтримує зв’язки з навчальними колекторами, фільмотеками та іншими подібними організаторами.

Має право:

 • забороняти користуватися несправним обладнанням (приладами/інструментами, технічними засобами тощо);

 • відразу ж забороняти дії, що спричиняють явні порушення правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час користування обладнанням і матеріалами, закріпленими за кабінетом;

 • на  обладнання  робочого  місця згідно  з встановленими  нормами,  які  забезпечують  можливість  виконання  ним  посадових  обов'язків;

 • на спецодяг згідно норм;

Відповідає:

 • за невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статусу і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень адміністрації і педагогічних працівників школи, а також посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, лаборант несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством;

 • за завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки лаборант несе відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним законодавством;
   

На головну сторінку   Шкільна документація 

Володимир Захлюпаний © 2008Создание сайтов