Офіційний сайт ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня - Информация о сайте
ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня
 
Головна сторінкаМій профільВихід

ПОСАДОВІ  ОБОВ’ЯЗКИ  МИЙЩИКА  ПОСУДУ 

Загальні вимоги:

 • призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.
 • підпорядковується безпосередньо завідуючій їдальні школи;
 • у своїй діяльності керується постановами, розпорядженнями, наказами, іншими керівними і нормативними документами вищих інстанцій, які стосуються специфіки роботи шкільної їдальні, відповідними стандартами і технічними вимогами, правилами експлуатації обладнання, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією;
 • постійно знаходитись на робочому місці з 8.00 до 16.00. Не покидати робоче місце без дозволу завідуючої їдальні;
 • працює в режимі робочого тижня згідно з графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи;
 • виконувати накази та розпорядження завідуючої їдальні;
 • у період канікул, який не збігається з відпусткою, виконує господарські та інші роботи в шкільній їдальні відповідно до розпоряджень директора школи та завідуючої їдальні;
 • проходить інструктаж з техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під керівництвом завідуючої їдальні та відповідних служб міста;
Здійснює:
 • мийку посуду і приборів на посудомиючій машині та вручну;

 • готування миючих розчинів;

 • і обслуговує роботу миючої машини, проводить її чистку, мийку і дезинфекцію;

 • мийку посуду і приборів вручну; проводить мийку столового та кухонного посуду, його обтирання та просушування;

 • очищення брудного посуду від залишків їжі в контейнери для зберігання відходів;

 • доставку чистого посуду на роздачу;

 • проходження медичного огляду відповідно графіку;

Має право на:

 • ознайомлення із скаргами та іншими документами, які містять оцінку її роботи, надання щодо них пояснень;
 • захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у судовому порядку у випадку дисциплінарного чи службового розслідування;
 • конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;
 • висування вимог до керівника закладу (письмово та усно) щодо дотримання положень нормативних документів з організації харчування учнів;
 • забезпечення спецодягом, миючими засобами, інвентарем що необхідний для організації харчування учнів;
 • на обладнання робочого місця згідно з встановленими нормами, які забезпечують можливість виконання ним посадових обов'язків;

Відповідає:

 • за економію шкільних енергоносіїв: світла, тепла, води;
 • дотримання санітарно-гігієнічних вимог у шкільній їдальні;
 • стан свого здоров'я під час роботи;
 • за невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статусу і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень адміністрації і педагогічних працівників школи, а також посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, лаборант несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством;
 • за завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки лаборант несе відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним законодавством;
   

На головну сторінку   Шкільна документація 

Володимир Захлюпаний © 2008Создание сайтов