Офіційний сайт ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня - Информация о сайте
ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня
 
Головна сторінкаМій профільВихід

 ПОСАДОВІ  ОБОВ’ЯЗКИ  СОЦІАЛЬНОГО  ПЕДАГОГА

Організовує:
 • отримання діагностичних відомостей про учнів школи.
 • взаємодії та взаємостосунки в системах: “людина - людина”, “людина - організація”, “людина - соціум”, “людина - суспільство”.
 • проведення заходів превентивно-профілактичного напрямку.
 • соціально – терапевтичну допомогу.
 • правові норми для захисту прав і інтересів учнівської молоді.
 • допомогу педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій, консультує з питань аспектів розвитку, навчання, виховання учнів;
 • просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків (осіб, що її замінюють) з питань організації виховного процесу;
 • соціально необхідну роботу щодо організації спілкування дітей, молоді, дорослих за місцем проживання, в мікрорайоні, сімейно-сусідських спільнотах;
 • соціально-педагогічний патронаж дітей та молоді в системі освіти.
 •  допомогу в період соціального і професійного визначення особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді
 • необхідну консультативну психолого-педагогічну допомогу дітям, підліткам, які потребують піклування і підтримки (діти з обмеженими фізичними можливостями, сироти, напівсироти, діти-інваліди);
 • дитячим, молодіжним об’єднанням, угрупуванням.
 • профілактичну роботу з попередження девіантної поведінки, а також розробляє програми та проекти роботи з “дітьми вулиці”
 • роботу з групами ризику в умовах неформального спілкування
 • роботу по залученню громадських організацій , творчих спілок, окремих громадян тощо до культурно-освітньої, профілактико-виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів роботи.
 • соціально-психологічне обстеження, надавати консультативну допомогу дітям та батькам з багатодітних, неповних, неблагонадійних та інших проблемних сімей;
Здійснює:
 • посередництво між освітніми установами, сім’єю, державних установ, громадських організацій , відділів соціального захисту неповнолітніх, органів територіального самоврядування, громадськістю. організовувати їх взаємодію, об’єднання зусиль з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей, підлітків як особистостей, їх благополуччя в мікросоціумі;
 • захист прав дітей в суспільстві
 • корекцію відхилень у поведінці школярів, молоді;
 • профілактику правопорушень неповнолітніх, дитячого побутового, дорожно-транспортного травматизму;
 • прогнозування результатів процесу виховання з урахуванням найважливіших факторів розвитку особистості.
 • виховання поваги до батьків, жінки, культурно-національних цінностей, духовних, історичних цінностей України;
 • захист дитини від будь-яких форм фізичного і психічного насильства, запобігання вживанню ними алкоголю, наркотичних речовин, іншим шкідливим звичкам, пропагування здорового способу життя;
Сприяє:
 • здійсненню превентивного виховання, профілактики злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок серед підлітків;
 • участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявляє задатки, розкриває здібності.
 • подоланню особистісних, міжособистісних, внутрішньосімейних конфліктів;
 • прояву ініціативи, активізації суб’єктивної позиції вихованців.
 • підвищенню свого професійного рівеня, педагогічної майстерності, загальної культури;
 • вибору підлітками професій з урахуванням їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя;
 • пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей;
 • забезпеченню здоров’я і безпеки довірених йому учнів; дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту;
Приймає участь:
 • в роботі педагогічної ради підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників школи;
 • засіданнях ради школи, батьківського комітету школи, піклувальної ради закладу.
 • в методичних семінарах, заняттях методичних об’єднаннях соціальних педагогів вчителів, коли ставиться питання про захист інтересів дітей і підлітків;
 • в організації, плануванні навчально-виховної роботи, режимі навчальної діяльності дітей та учнів в залежності від вікових особливостей і стану здоров’я, спрямованих на забезпечення відповідних умов для їх розвитку;
 • у розробці навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, вносить пропозиції фодо вдосконалення виховного процесу;
 • у формуванні та комплектуванні груп і класів дітей і учнів за індивідуальними показниками з метою диференційованого навчання та виховання;
 • в роботі комісії з питань соціально-правового захисту дітей;
 • в проходженні періодичного безкоштовного медичного обстеження.
Має право на:
 
 • робочий кабінет забезпечений методичним, матеріальним обладнанням;
 • захист професійної честі і гідності;
 • ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень;
 • захист своїх інтересів самостійно і / чи через представника/ , в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов”язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.
 • конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.
 • підвищення кваліфікації.
 • проходження атестації на відповідну кваліфікаційну категорію, не рідше одного разу в 5 років.
 • розгляд питання і прийняття рішення тільки в межах своєї компетенції.
Розробляє:
 • річний, тижневий план роботи, затверджений директором і узгоджений з Центром практичної психології та соціальної роботи.
 • та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей різних категорій.

Забезпечує:

 • своєчасне складання встановленої звітної документації;
 • звязки школи із іншими закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань розвитку учнів;
 • своєчасне подання директору школи і до центру професійного підпорядкування річний звіту про свою роботу.
 Погоджує:
 • свою роботу з директором школи.

   

На головну сторінку   Шкільна документація 

Володимир Захлюпаний © 2008Создание сайтов