Офіційний сайт ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня - Информация о сайте
ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня
 
Головна сторінкаМій профільВихід

 ПОСАДОВІ  ОБОВ’ЯЗКИ  ПРАЦІВНИКА
ПО  ОБСЛУГОВУВАННЮ  І  РЕМОНТУ  ШКОЛИ

Загальні  вимоги:

 • робітник  з  обслуговування  та  поточного  ремонту  будівель,споруд  та  обладнання  (далі  -  робітник)  приймається  на  роботу  і  звільняється  з  неї  директором  школи  за  поданням  заступника  директора  з  адміністративно-господарської  роботи.  На  цю  роботу  приймаються  особи,  що  досягли  18-річного  віку,  мають  відповідну  підготовку;

 • робітник  підпорядкований  безпосередньо  заступнику  директора  з  адміністративно-господарської  роботи;

 • у  своїй  роботі  робітник  керується  постановами  місцевих  органів  з  питань  санітарії,  благоустрою,  зовнішнього  вигляду  та  стану  будівель;  правилами  санітарії  та  гігієни  щодо  утримання  вулиць,  приміщень  тощо;  правилами  експлуатації  обладнання,  що  обслуговується;  правилами  безпеки  під  час  виконання  ремонтно-будівельних  робіт;  правилами  й  нормами  охорони  праці,  виробничої санітарії  і  протипожежного  захисту,  а  також  Статутом  і  Правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку  школи  і  цією  Інструкцією;

 • постійно  знаходиться  на  робочому  місці  з  9.00  до  16.00.  Не  покидає  робоче  місце  без  дозволу  заступника  директора  з  адміністративно-господарської  роботи;

 • працює  в  режимі  нормованого  робочого  дня  за  графіком, складеним  виходячи  з  40-годинного  робочого  тижня  і  затвердженим  директором  школи  за  поданням  заступника  директора  школи  з  адміністративно-господарської  роботи;

 • виконує  накази  та  розпорядження  директора  школи  та  заступника  директора  з  адміністративно-господарської  роботи;

 • проходить  інструктаж  з  техніки  безпеки,  виробничої  санітарії  та  пожежної  безпеки  під  керівництвом  заступника  директора  школи  з  адміністративно-господарської  роботи.          

Здійснює:

 • підтримування  в  належному  стані  будівель  і  території  школи;

 • підтримування  в  робочому  стані  систем  центрального  опалення, водопостачання,  каналізації,  газо-  і  енергопостачання,  теплопостачання,  вентиляції,  кондиціонування  повітря,  водостоків  та  іншого  обладнання,  що  забезпечує  нормальну  роботу  школи;

 • проведення  поточних  ремонтних  робіт  різного  профілю;

 • проведення  сезонну  підготовку  будівель,  споруд,  обладнання,  механізмів;

 • проведення  усунення  пошкоджень обладнання,  механізмів та меблів за  заявками  працівників  школи;

 • періодичний  огляд  технічного  стану  будівель,  споруд, обладнання,  механізмів,  їх  технічне  обслуговування  і  поточний  ремонт  з  виконанням  усіх  ремонтних  робіт  (штукатурних,  малярних,  бетонних  та  ін.)  із  застосуванням  риштувань,  підвісних  та  інших  підйомних  пристосувань;

 • поточний  ремонт  і  технічне  обслуговування  систем  центрального  опалення,  водопостачання,  каналізації,  теплопостачання,  вентиляції,  кондиціонування  повітря,  водостоків  та  іншого  обладнання,  механізмів,  конструкцій  із  виконанням  слюсарних,  зварювальних,  паяльних  робіт;

 • монтаж,  демонтаж  і  поточний  ремонт  електричних  мереж  та  електрообладнання  з  виконанням  електротехнічних  робіт;

 • поточний ремонт меблів в школі, встановлювати скло в вікна, встановлювати замки в двері та виконувати інші столярні роботи;

 • обслуговування, поточний ремонт та наладку сантехнічного обладнання в школі та їдальні;

 • дотримання  технології  виконання  ремонтно-будівельних,  слюсарних,  електротехнічних  і  зварювальних  робіт;  правил  експлуатації  і  утримання  будівель,  обладнання,  механізмів,  машин,  споруд;  правил  техніки  безпеки,  виробничої  санітарії  та  пожежної  безпеки;

 • облік  витрат  води,  електроенергії  та  інших  видів  енергоносіїв  на  підставі  показів  відповідних  приладів  (лічильників);

 • дотримання   правил  санітарії  в  виділених  для  роботи  працівника  приміщеннях;

 • участь  в  щорічному  ремонті  в  канікулярний  період;

 • при  відсутності  заступника  директора  з  адміністративно-господарської  роботи  облік  необхідного  для  роботи  обладнання та  матеріалів  школи;

 • чергування  по  школі  згідно  графіка  чергувань,  а  також  по  виробничій  необхідності;

Має  право:

 • бути  забезпеченим  відповідним  обладнанням,  інструментами,  матеріалами,  засобами  індивідуального  захисту  і  спецодягом  відповідно  до  встановлених  норм;

 • забороняти  використання  непрацюючих  та  небезпечних  обєктів  (обладнання,  машин,  механізмів,  приладів,  конструкцій  тощо);

 • відмовитись  від  проведення  небезпечних  для  життя  і  здоровя  робіт  в  умовах  нездійснення  необхідних  заходів  безпеки.;

 • ознайомлення із скаргами та іншими документами, які містять оцінку її роботи, надання щодо них пояснень;

 • захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у судовому порядку у випадку дисциплінарного чи службового розслідування;

 • конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;

 • висування вимог до керівника закладу (письмово та усно) щодо дотримання положень нормативних документів з організації ремонтних робіт у школі;

 • на обладнання робочого місця згідно з встановленими нормами, які забезпечують можливість виконання ним посадових обов'язків;

Відповідає:

 • за  невиконання  чи  неналежне  виконання  без  поважних  причин  Правил  внутрішнього  трудового  розпорядку  школи,  законних  наказів  і  розпоряджень  адміністрації  школи  та  інших  локальних  нормативних  актів,  посадових  обовязків,  встановлених  цією  Інструкцією,  робітник  несе  дисциплінарну  відповідальність  у  порядку,  визначеному  трудовим  законодавством.

 • за  завданні  школі  та  учасникам  освітнього  процесу  у  зв’язку  з  виконанням  (невиконанням)  своїх  посадових  обов’язків  збитки  робітник  несе  матеріальну  відповідальність  у  порядку  і  в  межах,  встановлених  трудовим  і/чи  цивільним  законодавством.

 

На головну сторінку   Шкільна документація 

Володимир Захлюпаний © 2008Создание сайтов