Офіційний сайт ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня - Информация о сайте
ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня
 
Головна сторінкаМій профільВихід

ПОСАДОВІ  ОБОВ'ЯЗКИ  СТОРОЖА

Загальні  вимоги

 • сторож  приймається  на  роботу  і  звільняється  з  неї  директором  школи  за  поданням  заступника  директора  з  адміністративно-господарської  роботи.  На  цю  роботу  приймаються  особи,  що  досягли  18-річного  віку  (без  вимог  до  освіти  та  досвіду  роботи).

 • сторож  підпорядкований  безпосередньо  заступнику  директора  школи  з  адміністративно-господарської  роботи.

 • у  своїй  роботі  сторож  керується  правилами  охорони  будівель  в  нічний  час,  загальними  правилами  і  нормами  охорони  праці,  виробничої  санітарії  і  протипожежного  захисту,  а  також  Статутом  і  Правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку  школи  і  цією  Інструкцією.

 • повинен знати  стан  обєкту,  що  знаходиться  під  охороною,  місця  телефонного  зв’язку,  внутрішкільної  сигналізації,  протипожежної  безпеки  та  вміти  їми  керуватись;

 •  забороняється  займатись  під  час  чергування  сторонніми  справами,  які  не  входять  до  посадових  обовязків  сторожа;

 • працює  в  режимі  нормованого  робочого  дня  за  графіком,  складеним  виходячи  із  40-годинного  робочого  тижня  і  затвердженим  директором  школи  за  поданням  заступника  директора  школи  з  адміністративно-господарської  роботи;

 • проходить  інструктаж  під  керівництвом  заступника  директора  школи  з  адміністративно-господарської  роботи  з  правил  охорони  приміщень  і  території  будівель   у  нічний  час,  техніки  безпеки,  пожежної  безпеки,  правил  поведінки  в  разі  виникнення  аварійних  ситуацій.

 Здійснює:

 • охорону  будівлі  школи  і  шкільного  майна  у  денний  і  нічний  час;

 • при  прийняті  обєкту  під  охорону оглядає обладнання  школи,  впевнившись  в  його  працездатності,  про  виявлені  недоліки  своєчасно  доповідати  заступнику директора  школи з господарської роботи та директору школи;

 • у  разі  пошкодження  замків,  дверей,  вікон,  виникнення  пожежі,  аварійних  ситуацій,  пов’язаних  із  системати  тепло-,  водо-,  енергопостачання  негайно  повідомляє  директора  школи,  заступника  директора  школи  з  адміністративно-господарської  роботи,  відповідні  аварійні  та  інші  служби  (пожежну  охорону,  міліцію  тощо).

 • огляд  приміщення  школи,  території,  зробити  відповідні  записи  в  журнал  чергового  охоронника;

 • постійне  знаходження  на  обєкті,  не  відлучається  і  не  закінчує  роботу  по  охороні  до  передачі  об’єкта  під  охорону  іншому  сторожу чи черговому;

 • при  проникненні  на  обєкт  стороніх  осіб  необхідно  приймає  міри  по  затриманню  порушника,  використовуючи  при  цьому  телефон,  засоби  сигналізації,  тощо;

 • в  випадках  виявлення  прояву  правопорушень,  пошкодження  шкільного  обладнання  та  інших недоліків  своєчасно  доповідає  про  це  директору  школи,  органам внутрішніх  справ;

 • під  час  чергування  через  кожні  2  години  обходить  будівлю  школи,  її  територію  з  метою  перевірки  її  цілісності,  непошкодженості  замків,  грат  на  вікнах,  систем  життєзабезпечення  школи;

 • при  виникненні  пожежі  викликає  пожежну  охорону,  приймає  міри  по  ліквідації  пожежі,  діяти  згідно  інструкції  (додаток  №  11).  По  прибутті  в  школу  директора  а  також  інших  перевіряючих  осіб  доповідати  про  результати  чергування;

 • контроль  за  економікою  енергоресурсів.

Має право на:

 • надання  йому  спеціального  приміщення  для  власних  речей.

 Відповідає:

 • за  невиконання  чи  неналежне  виконання  без  поважних  причин  Правил  внутрішнього  трудового  розпорядку  школи,  законних  наказів  і  розпоряджень  адміністрації  школи  та  інших  локальних  нормативних  актів,  посадових  обовязків,  встановлених  цією  Інструкцією,  сторож  несе  дисциплінарну  відповідальність  у  порядку,  визначеному  трудовим  законодавством.

 • за  завдані  школі  та  учасникам  освітнього  процесу  в  звязку  з  виконанням  (невиконанням)  своїх  посадових  обовязків  збитки  сторож  несе  матеріальну  відповідальність  у  порядку  і  в  межах,  встановлених  трудовим  і/ чи  цивільним  законодавством.

     

На головну сторінку   Шкільна документація 

Володимир Захлюпаний © 2008Создание сайтов