Офіційний сайт ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня - Информация о сайте
ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня
 
Головна сторінкаМій профільВихід

ПОСАДОВІ  ОБОВ’ЯЗКИ  ЗАВІДУЮЧОЇ  ШКІЛЬНОЮ БІБЛІОТЕКОЮ 

Організовує:

 • роботу бібліотеки школи, формування, облік і збереження бібліотечного фонду.

 • інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в школі.

 • пропаганду читання як форму культурного дозвілля та інтелектуального розвитку;

 • роботу читального залу;

 • облік художньої  літератури і підручників в єдиній інвентарній книзі;

 • і проводить спільно з педагогічним колективом і учнівською організацією масову роботу по пропаганді книги;

 • і підтримує зв'язки з іншими бібліотеками, організовує міжбібліотечний обмін;

 • заходи щодо забезпечення бібліотеки необхідним обладнанням;

 • читацькі конференції, літературні вечори та інші масові заходи;

 • дотримання правил з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; стежить за належним санітарним станом приміщень і фондів бібліотеки;

 • знання основ бібліотечно-бібліографічної грамотності, культури читання.

Здійcнює:

 • обслуговування учнів і працівників школи на абонементі й у читальному залі, організовує і здійснює пов'язану з цим інформаційну роботу (виставки, оформлення вітрин та інші заходи щодо пропаганди книг);

 • підбір літератури на вимогу читачів;

 • допомогу вчителям в підборі науково-методичної літератури, систематично інформує педагогічний колектив про новинки літератури в бібліотеці;

 • підписку на періодичні видання для фонду бібліотеки, контролює їх доставку, проводить підшивку та зберігання газет і журналів;

 • роботу з бібліотечним фондом шкільних підручників, залучає до цієї роботи вчителів, учнів, батьків;

 • прийом книжкових фондів на відповідне зберігання за актом та разовими документами і веде відповідний облік, бере участь в інвентаризації книжкових фондів, списанні застарілої і знищеної літератури з визначених причин та відповідно до чинних норм;

 • у встановленому порядку заходи щодо компенсування шкоди, завданої книжковому та іншим фондам бібліотеки з вини читачів (користувачів) чи пов'язаної з нестачею, втратою або псуванням книг;

 • вивчення інтересів та запитів читачів з метою надання їм допомоги при виборі літератури з врахуванням їх загальноосвітнього рівня, вікових особливостей.

 • виховання свідомого, бережного ставлення до книги, підручників, прививає учням навички самостійної праці з книгою;

 • контакт з дитячою і іншими бібліотеками, які обслуговують учнів та вчителів;

Веде:

 • облік роботи бібліотеки і подає відповідну звітність;

 • сумарну книгу на художню літературу і підручники;

 • обробку всієї літератури, яка надходить до бібліотеки;

 • систематичну картотеку статей, картотеку навчальних програм, картотеку підручників;

 • каталоги, картотеки, довідники, тематичні списки та огляди літератури.

Має право:

 • давати обов'язкові для виконання вказівки учням і працівникам школи з питань, які стосуються дотримання правил користування бібліотечними фондами;

 • контролювати й спрямовувати роботу прибиральника службових приміщень і працівника з обслуговування і поточного ремонту приміщень, споруд та обладнання бібліотеки;

 • брати участь у засіданнях педагогічної ради школи з правом дорадчого голосу;

 • постійно підвищувати свій фах (методичний день при необхідності встановлюється адміністрацією школи).

 Відповідає:

 • За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих йому прав, бібліотекар несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством;

 • За навмисно завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'язки з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки бібліотекар несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством. Бібліотекар несе повну матеріальну відповідальність у випадку нестачі, втрати чи псування книг, прийнятих на збереження на основі письмового договору про повну матеріальну відповідальність, якщо не доведе, що збитки завдані не з його вини.

Розробляє:

 • і затверджує перспективні та поточні плани роботи шкільної бібліотеки;

 • та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей різних категорій учнів.

Забезпечує:

 • своєчасне складання встановленої звітної документації;

 • звязки школи із іншими закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань розвитку читацьких інтересів учнів;

 • своєчасне подання директору школи і до центру професійного підпорядкування річний звіту про свою роботу.

Погоджує:

 • свою роботу з директором школи

 
 

На головну сторінку   Шкільна документація 

Володимир Захлюпаний © 2008Создание сайтов