Офіційний сайт ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня - Информация о сайте
ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня
 
Головна сторінкаМій профільВихід

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ЗАВІДУЮЧОЇ ШКІЛЬНОЇ ЇДАЛЬНІ

Загальні вимоги:

 • призначається на посаду і звільняється з неї директором школи. Повинна мати середню професійну освіту (стаж роботи не менше 3-х років) , спеціальну підготовку за встановленою програмою. Особа, яка не має спеціальної підготовки чи необхідного стажу, але володіє достатнім практичним досвідом і виконує якісно і в повному обсязі покладені на неї посадові обов’язки, як виняток, може бути призначена на посаду на дану посаду;

 • підпорядковується безпосередньо  директору школи;

 • у своїй діяльності керується постановами, розпорядженнями, наказами, іншими керівними і нормативними документами вищих інстанцій, які стосуються специфіки роботи шкільної їдальні, відповідними стандартами і технічними вимогами, правилами експлуатації  обладнання, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією;

 • постійно знаходитись на робочому місці з 7.30 до 15.30. Не покидати робоче місце без дозволу директора школи;

 • працює в режимі робочого тижня згідно з графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи;

 • виконувати накази та розпорядження директора школи;

 • у період канікул, який не збігається з відпусткою, виконує господарські та інші роботи в шкільній їдальні відповідно до розпоряджень директора школи;

 • проходить інструктаж з техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під керівництвом  директора школи та відповідних служб міста;

 • працює в тісній взаємодії з класними керівниками щодо організації харчування учнів школи.

Організовує:

 • здійснення заходів з організації харчування учнів школи, дотримання санітарних і гігієнічних вимог у шкільній їдальні;

 • роботу виробництва, приготування, оформлення і відпуск готових страв високої якості;

 • розподіл обов’язків поварів, складає графік виходу на роботу працівників їдальні, інструктує працівників по технології приготування страв;

 • медичний огляд працівників їдальні за графіком, затвердженим керівником закладу освіти;

 • роботу по профілактиці травматизму, обліку та аналізу випадків травм серед працівників їдальні;

 • своєчасне замовлення на отримання обладнання, інвентаря, спецодягу;

 • забезпечення виконання планів та завдань, доводить їх до працівників їдальні, контролює їх виконання; створює умови для підвищення рівня організації харчування учнів;

Здійснює:

 • щоденний оперативний контроль за роботою працівників їдальні;

 • експлуатацію і утримання в робочому стані холодильного, електричного та технологічного обладнання;

 • виконання санітарних правил, правил по охороні праці, техніки безпеки, протипожежних заходів;

 • міри по своєчасному забезпеченню виробництва продуктами харчування, робить замовлення постачальникам;

 • правильність ведення статистичного обліку, представлення установленої звітності, перевіряє правильність складання калькуляції, встановлення цін;

 • складання на основі вивчення попиту денного та циклічного меню;

 • з членами бракеражної комісії бракераж готової страви;

 • складання і представлення в бухгалтерію необхідних звітних матеріалів (меню, забірних листів), табеля на заробітну плату працівників їдальні;

 • звітує про роботу шкільної їдальні перед директором школи;

 • отримання і зберігання продуктів харчування;

Контролює:

 • норми закладки сировини, виходу готової продукції, забезпечує попередню перевірку її якості бракіражною комісією;

 • дотримання технології приготування страв;

 • якість отриманих товарів, наявності сертифікатів та іншої супроводжуючої документації;

 • наявність санітарних книжок у працівників під час прийому їх на роботу;

 • стан здоров'я працівників їдальні.

Має право на:

 • участь в управлінні школою в порядку, який визначається Статутом школи;

 • ознайомлення із скаргами та іншими документами, які містять оцінку її роботи, надання щодо них пояснень;

 • захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у судовому порядку у випадку дисциплінарного чи службового розслідування;

 • конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;

 • підвищення у встановленому порядку своєї кваліфікації за рахунок навчального закладу;

 • висування вимог до керівника закладу (письмово та усно) щодо дотримання положень нормативних документів з організації харчування учнів;

 • одержувати від керівника закладу освіти та його заступників інформацію нормативно-правового і організаційного характеру, ознайомлюється з відповідними документами;

 • забезпечення спецодягом, миючими засобами, інвентарем що необхідний для організації харчування учнів;

 • на обладнання робочого місця згідно з встановленими нормами, які забезпечують можливість виконання ним посадових обов'язків;

 • забороняти користуватися несправним обладнанням;

Відповідає:

 • за економію шкільних енергоносіїв: світла, тепла, води;

 • дотримання санітарно-гігієнічних вимог у шкільній їдальні;

 • облік продуктів харчування, посуду, інвентарю та обладнання шкільної їдальні;

 • за невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статусу і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень адміністрації і педагогічних працівників школи, а також посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, лаборант несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством;

 • за завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки лаборант несе відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним законодавством;
   

На головну сторінку   Шкільна документація 

Володимир Захлюпаний © 2008Создание сайтов