Офіційний сайт ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня - Информация о сайте
ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня
 
Головна сторінкаМій профільВихід

ПОСАДОВІ  ОБОВ'ЯЗКИ ЗАВІДУЮЧОГО КАБІНЕТОМ

 
Відповідає за:
 • чистоту, естетичний та санітарний стан кабінету і підсобних приміщень;
 • стан збереження в належному вигляді шкільних парт, стільців та інших меблів кабінету;
 • безпечний стан учнівських робочих місць, приладів, інструментів;
 • систематичне проведення первинного і періодичного інструктажу з лаборантами і учнями та відповідне їх оформлення в журналі;
 • перевірку знань, а також виконання лаборантами та учнями правил і інструкцій з техніки безпеки;
 • щорічну розробку заходів з охорони праці для включення їх в плани і угоду з охорони праці.
 • за стан зберігання матеріальних цінностей у ввіреному йому кабінеті;

Здійснює:

 • інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час занять з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів:
 • виконання постанов, розпоряджень і наказів МО України та іншого законодавства і профспілкових органів з питань охорони праці;
 • оформлення кабінету, погоджуючи з адміністрацією та залучаючи до цієї роботи учнів, батьків, громадські організації;
 • відповідальність за життя і здоров’я учнів класу під час занять які він проводить;
 • оперативне інформування адміністрації школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги;
 • періодичне медичне обстеження;
 • дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога;
 • складання поточного та перспективного планів роботи кабінету, планує обновлення матеріальної бази наочностей, навчальних посібників; подає заявку адміністрації школи на придбання необхідного обладнання для проведення лабораторних, практичних робіт, демонстраційних дослідів;
 • складання і щорічний перегляд інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки і здійснення нагляду за їх виконанням;
 • створення всіх необхідних умов забезпечення безпечних умов навчання, проведення лабораторних занять та інших робіт тільки при наявності відповідного обладнання, яке вимагається правилами і нормами охорони праці;
 • за розпорядженням адміністрації закупку необхідного обладнання для кабінету;
 •  контроль обладнання з протипожежної безпеки, медичних та індивідуальних засобів захисту, а також поновлює наочну агітаціюз питань забезпечення безпеки життєдіяльності;

Бере участь:

 • у роботі педагогічної ради школи;
 • у діяльності методичних об’єднань та інших формах методичної роботи.

Має право на:

 • не допускати проведення занять, пов'язаних із небезпекою для життя і здоров'я учнів і працівників школи, з повідомленням про це директора школи чи заступника директора з навчально-виховної роботи;
 • участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи;
 • захист професійної честі й гідності;
 • ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання відповідних пояснень;
 • захист своїх інтересів самостійно і/чи чи тез представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики;
 • конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;
 • надання учням під час занять і перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку;
 • проходження атестації кабінету на добровільній основі;

Забезпечує:

 • своєчасне складання встановленої звітної документації;
 • своєчасне подання директору школи звіту про свою роботу.
Погоджує:
 • свою роботу з директором школи та заступником директора школи з навчально-виховної роботи.

 

На головну сторінку   Шкільна документація 

Володимир Захлюпаний © 2008Создание сайтов