Офіційний сайт ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня - Информация о сайте
ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня
 
Головна сторінкаМій профільВихід

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСТУПНИКА
ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Забезпечує:

 • систему виховної роботи в школі, основою якої є національно-культурне відроджєння, відновлення історичної пам’яті, формування національної самосвідомості учнів, становлення національної школи, національної системи виховання.  

Керується:

 • правовими актами України, міжнародними правовими актами, Загальною Декларацією прав людини, Декларацією прав дитини та Конвенцією прав дитини, Законом України “Про освіту”, нормативними документами Міністерства освіти України, органів освіти.

Відповідає за:

 • активність і культуру поведінки учнів, зайнятість у гуртках, секціях, об’єднаннях;
 • запити, нахили, інтереси школярів, виявлення учнів, які потребують особливої уваги;
 • якісний склад, рівень знань і професійних вмінь педагогічних працівників школи для здійснення позанавчальної роботи;
 • особливості мікрорайону школи, соціально-педагогічний “портрет” сімей учнів, можливості залучення батьків до виховної роботи в школі, виявлення сімей, які потребують особливої педагогічної уваги;
 • залучення до співпраці зі школою позашкільних та культурно-освітніх закладів,державних установ та громадськиї організацій;
 • стан матеріально-технічної бази для здійснення виховної роботи школи, перспективи її поповнення та зміцнення;
 • організацію діяльності педагогічного колективу (класних керівників, вихователів,керівників гуртків та клубів за інтересами, консультантів органів самоврядування,педагогів-організаторів по роботі з дитячими об’єднаннями та організаціями);
 • формування в учнів загальнолюдських цінностей та моралі; національне такультурне відродження, запровадження національних традицій, звичаїв та обрядів, виховання поваги до рідної мови;
 • організацію інформаційно-просвітницької роботи серед учнів; розвиток творчих таінтелектуальних здібностей учнів, залучення дітей до різноманітної діяльності за інтересами;
 • організацію морально-правового виховання, залучення до цієї роботи працівників правоохоронних органів;
 • за захист прав та інтересів учнів;
 • надання допомоги і організації роботи органам учнівського самоврядування, дитячих та юнацьких формувань;
 • організацію літнього відпочинку школярів, зокрема дітей-сиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечених, неблагополучних сімей;
 • охорону та зміцнення здоров’я дітей, організацію відпочинку у канікулярний час;
 • організацію роботи з батьками, спрямування діяльності батьківського комітету на національно-культурне відродження;
 • організацію соціально-педагогічної допомоги учням і сім’ям, які потребують особливої уваги;
 • організацію методичної роботи з педагогічними кадрами;
 • роботу з дітьми-сиротами, напівсиротами, дітьми із багатодітних і малозабезпечених сімей; соціальний захист неповнолітніх при розгляді питань, пов’язаних з вирішенням їх долі.

Контролює та керує:

а) безпосередньо:

 • роботою класоводів та класних керівників;
 • роботою вчителів з питань організації виховної діяльності учнів;
 • роботою методичного об’єднання класних керівників школи;
 • роботою педагога-організатора.

б) опосередковано:

 • роботою учнівського самоврядування;
 • роботою обслуговуючого персоналу.

Організовує:

 • реалізацію в роботі школи концепції національного виховання підростаючого покоління України;
 • позаурочну виховну роботу з врахуванням інтересів, нахилів і здібностей учнів, побажань батьків на принципах взаємоповаги і співробітництва;
 • планування виховної роботи школи;
 • роботу гуртків, секцій, об’єднань за інтересами учнів;
 • методичну роботу класних керівників;
 • проведення загальношкільних виховних заходів;
 • взаємовідвідування вчителями та класними керівниками класних заходів виховного характеру;
 • оформлення шкільної документації з питань виховної роботи школи;
 • роботу по охороні здоров’я учнів і вчителів, формуванню у школярів здорового способу життя.
 • класних керівників та відповідає за роботу з дітьми з неблагонадійних сімей, з правопорушниками школи, залучає до роботи з ними батьківську громадськість і інших зацікавлених осіб.

Складає:

 • розклад позакласної виховної роботи і відповідає за його виконання;
 • проекти наказів, розпоряджень і інших документів з питань виховної позакласної роботи;
 • встановлену звітну документацію;
 • санітарно-гігієнічний режим роботи школи і контролює його виконання;
 • графік чергування учнів та вчителів по школі та в шкільній їдальні, відповідає за виконання цього графівка.

Погоджує:

 • Свою роботу з директором і з заступником директора з навчально-виховної роботи.

 

На головну сторінку   Шкільна документація 

Володимир Захлюпаний © 2008Создание сайтов