Офіційний сайт ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня - Информация о сайте
ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня
 
Головна сторінкаМій профільВихід

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
І семестр

В Е Р Е С Е Н Ь
 

№ п/п

З м і с т

Дата

Відповідальні

1.

Складання  розкладу  занять  в  школі.

1.09

Чала  Л.М. 

2.

Перевірка  обліку  дітей  шкільного  віку  у  мікрорайоні  школи  і  охоплення  їх  навчанням  (нарада  при  директору).

 1-7.09

 

Левченко  І.В.
Адамчук  Т.А.

3.

Індивідуальні  консультації  щодо  оформлення  шкільної  документації.

4.09

Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.
Колесник  Н.А.

4.

Перевірка  календарного  планування,  наявність  матеріальної  бази,  готовність  кожного вчителя  до  роботи (наказ по школі).

до  17.09

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.

5.

Інструктивна  нарада  класних  керівників  з  питань   виконання  режиму  роботи  школи  (самообслуговування, чергування, організація відвідування та планування роботи з класом).

 7.09

Захлюпаний  В.М.
Колесник  Н.А.

6.

Організація  індивідуального  навчання  з  учнями  (на  дому, індивідуальні  та  додаткові  заняття).

до 5.09

Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В. 

7.

Перевірка  правильності  оформлення  класних  журналів, журналів ГПД, журналів  гурткової  роботи.

17.09 - 20.09

Філіпчук  В.І.
Колесник  Н.А.
Левченко  І.В.

8.

Перевірка  забезпеченості  учнів щоденника-ми,  зошитами,  підручниками  (нарада  при  директорові).

до  11.09

Філіпчук  В.І.
Колесник  Н.А.
Левченко  І.В.

9.

Вибіркова  перевірка  техніки  читання  учнів. 

17-21.09

Левченко  І.В.

10.

Перевірка  комплектації  групи продовженого  дня  (наказ  по  школі).

до  7.09

Левченко  І.В.

11.

Перевірка  журналу  з  техніки  безпеки  в  кабінетах  школи.

до 10.09

Кругляк  А.І.
Філіпчук  В.І.

12.

Розпочати  персональний  контроль  роботи  вчителів, які  будуть  атестуватися  в навчаль- ному році (засідання атестаційної  комісії).

 

з 21.09

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.

13.

Перевірка  і  аналіз  стану  відвідування  учнями  школи  (наказ  по  школі).

21.09

Захлюпаний  В.М.
Колесник  Н.А.

14.

Складання  розкладу  всіх  навчальних  та  виховних  занять  в  школі:  занять  гуртків, клубів, спортивних секцій,  графік  чергування вчителів.

 до 5.09

Чала  Л.М.
Колесник  Н.А. 

15.

Охоплення  всіх  учнів  школи  гарячим  харчуванням.

з 1.09

Захлюпаний  В.М.

16.

Організація  підготовки  до  проведення  шкільних  предметних  олімпіад.

з 24.09

Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.

17.

Перевірка  оформлення  шкільної докумен-  тації  (наказ  по  школі).

до 28.09

Захлюпаний  В.М.

18.

Організація  і  проведення  предметних  декад:
з  фізичної  культури
з  географії  і  краєзнавства

 10-20.09
21
-28.09

Філіпчук  В.І.
Нікітін  М.А.
Луценко  І.В.

Ж О В Т Е Н Ь

№ п/п

З м і с т

Дата

Відповідальні

1.

Організація  і  проведення  педагогічного  консиліуму  вчителів,  що  працюють  у  початкових  і  5-х  класах  для  вироблення  єдиних  педагогічних  вимог  щодо  наступ-  ності  у  навчанні.

 2.10

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.
Боднар  Н.Д.

2.

Вибіркова  перевірка  роботи  вчителів  початкових  класів  та  5-х  класів  (нарада  при  директору).

 2-12.10

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.

3.

Проведення  декади  математики.

1-11.10

Захлюпана  Н.П.

4.

Відвідування  уроків  учителів,  які  атестуються.

1-26.10

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

5.

Контроль  за  проведенням  годин  класного  керівника  (нарада  при  директору).

15-22.10

Захлюпаний  В.М.
Колесник  Н.А.

6.

Перевірка  стану  оформлення  класних журналів  та  іншої  шкільної  документації. 

29-31.10

Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.

7.

Організація  проведення  шкільних  предметних  олімпіад.

08-25.10

Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.

8.

Проведення  декади  фізики.

15-25.10

Смик  Т.Р.

9.

Проведення  контролю  за  існуванням  медичного  нагляду  і станом  здоровя:  оформлення  класних  сторінок  здоровя  в  журналах,  обстеження  дітей  лікарями,    індивідуальне  навчання.

 15-26.10

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.
Медсестра

10.

Проведення  роботи  з  важкими  учнями,  їх  сімями:  індивідуальні  бесіди  з  учнями  і  батьками,  вивчення  умов  на  дому,  провес-  ти  контроль  за  відвідуванням  важкими  учнями  гуртків,  секцій,  контроль  за  робо-  тою  вчителя  на  уроці  та  в  позаурочний  час.

 22-26.10

 Колесник  Н.А.
Левченко  І.В.
Адамчук  Т.А.

11.

Перевірка  знань,  умінь  і  навичок  учнів:
-         1-3  класи:  усні  та  письмові  обчислювальні  навички  з  математики;
-         4  класи: “склад слова” /тематична пере-вірка/  (нарада  при  директору).

 15-19.10

 Захлюпаний  В.М.
Левченко  І.В.

12.

Проведення  І  етапу  Міжнародного  конкурсу  з  української  мови  ім.П.Яцика

 згідно з планом ММК

Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.

13.

Участь  у  міській  настановчій  конференції  учнів  МАН  України.

згідно з планом ММК

Філіпчук  В.І.

14.

Участь  у  міському  конкурсі  на  кращу  шкільну  бібліотеку.

до  31.10

Оксьоненко  З.В.

15.

Організація участі учнів в роботі Київського  територіального  відділення МАН  України.

до 30.10

Філіпчук  В.І.

Л И С Т О П А Д

№ п/п

З м і с т

Дата

Відповідальні

1.

Відвідування  уроків  з  метою  вивчення  форм  і  методів  проведення  тематичних  атестацій.

 6-30.11

 Захлюпаний  В.М.

2.

Відвідування  уроків  вчителів  початкових  класів  з  метою  набуття  учнями  практичних  умінь  і  навичок  (засідання  МО).

12-15.11

Захлюпаний  В.М.
Левченко  І.В.

3.

Надання  допомоги  учителям  у стимулюван-  ні  навчальної  діяльності  учнів  (відвідуван-  ня  уроків).

12-28.11

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.

4.

Забезпечення  участі  учнів  школи  у  міських  олімпіадах.

03-30.11

Філіпчук  В.І.
Керівники  МК

5.

Декада  Української  писемності і мовлення.

9-16.11

Шушкевич  С.Л.

6.

Декада  образотворчого  мистецтва.

6-15.11

Філіпчук  В.І.
Уч.обр.мистецтва

7.

Поточний  контроль  за  поурочними  планами.

19-23.11

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.
Чала  Л.М.

8.

Поточний  контроль  за  навчанням  важко-виховуваних  дітей  (нарада  при  директору).

12-16.11

Колесник  Н.А.
Адамчук  Т.А.

9.

Поповнення  матеріалів  в  інформаційному  центрі.

22-30.11

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.
Колесник  Н.А.

10.

Декада  зарубіжної  літератури.

19-28.11

Чала  Л.М.

11.

Перевірка  документів  про  нагородження  учнів  9-х, 11-х  класів  та  підготовка  замов-  лень  на  видачу  атестатів  та  свідоцтв  про  освіту  (нарада  при  директору).

 23-30.11

 Філіпчук  В.І.
Кл.керіники  9,11 кл.

12.

Перевірка  стану  збереження  підручників  (нарада  при  директору).

19-23.11

Оксьоненко  З.В.

13.

Аналіз  успішності  та  рівня  знань  учнів,  претендентів на медаль (нарада при директору)

до 30.11

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

14.

Проведення аналізу  рівня  викладання предметів  варіативної  складової (нарада при директору).

до 30.11

Захлюпаний  В.М.

15.

Проведення  шкільного  конкурсу  “Учитель року”.

20.11

Філіпчук  В.І. 

16.

Участь  у  ІІ (міському)  етапі  Міжнародного  конкурсу  з  української  мови  ім.П.Яцика.

Згідно з планом ММК

Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.
Шушкевич  С.Л.

17.

Проведення  І (шкільного)  етапу  конкурсу  „Обєднаймося  ж,  брати  мої!”.

 

Філіпчук  В.І.
Шушкевич  С.Л.

18.

Участь  у  міському  конкурсі  „Вірю  в  майбутнє  твоє,  Україно”.

Згідно з планом ММК

Філіпчук  В.І.
Шушкевич  С.Л.

19.

Організація  роботи  учнів  у  заочних  олімпіадах.

до  30.11

Філіпчук  В.І.
Керівники  МК

 Г Р У Д Е Н Ь 

№ п/п

З м і с т

Дата

Відповідальні

1.

Відвідування  уроків  учителів, що атестуються.

3-21.12

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

2.

Контроль  роботи  гуртків  та  секцій.

3-21.12

Колесник  Н.А.

3.

Перевірка  навички  техніки  читання  (наказ).

20.12

Левченко  І.В.

4.

Вибіркова перевірка роботи  вчителів з метою  контролю  рівня  знань  учнів  10-11-х  класів.

10-21.12

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

5.

Контроль  за  виконанням  навчальних  планів  і  програм  за  І  семестр. 

17-27.12

Філіпчук  В.І.
Чала  Л.М.
Левченко  І.В.

6.

Контрольні  роботи  за   І семестр.

3-25.12

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.

7.

Підготовка  учителів  до  участі  у  міському конкурсі  “Учитель  року  2008”.

до 25.12

Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.

8.

Декада  хімії  в  школі.

3-12.12

Водолага  Л.І.

9.

Підготовка  звіту  успішності  та  руху  учнів  за  І  семестр.

28.12

Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.

10.

Проведення  наради  з  учителями  старших  класів  з  питання  навчання  учнів-претен-  дентів  на  отримання  медалей.

 25.12

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

11.

Складання плану занять  факультативів, гуртків,  додаткових  та  індивідуальних  занять  на  період  зимових  канікул.

 17-21.12

Захлюпаний  В.М.
Чала  Л.М.
Колесник  Н.А.

12.

Проведення  перевірки  тематичного  обліку  знань  (нарада  при  директору).

17-20.12

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

13.

Огляд  навчальних  кабінетів,  збереження  наочних  посібників, обладнання, шкільних  меблів  (наказ).

 28.12

 Захлюпаний  В.М.

14.

Поточний  контроль  індивідуальних  занять  учнів (нарада  при  директору).

17-21.12

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.
Чала  Л.М.

15.

Забезпечення  участі  учнів  школи  у  міських  олімпіадах.

1-23.12

Філіпчук  В.І.
Керівники  МК

16.

Участь  у міському  етапі  „Обєднаймося  ж,  брати  мої!”.

Згідно з планом ММК

Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.

На головну сторінку   Шкільна документація 

Володимир Захлюпаний © 2008 Создание сайтов