Офіційний сайт ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня - Информация о сайте
ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня
 
Головна сторінкаМій профільВихід

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ІІ семестр

С І Ч Е Н Ь

№ п/п

З м і с т

Дата

Відповідальні

1.

Коригування  навчального  плану  на  ІІ  семестр.

03-11.01

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук   В.І.

2.

Перевірка  і  затвердження  календарного  планування  вчителів-предметників  на  ІІ  семестр.

 до 12.01

Захлюпаний  В.І.
Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.

3.

Перевірка стану  ведення  шкільної  докумен-  тації  /класні  журнали,  журнали  гурткової  роботи/  (нарада  при  директору).

 до 16.01

Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.
Колесник  Н.А.

4.

Перевірка  системи  роботи  вчителів  з  невстигаючими  учнями.

15-25.01

Філіпчук  В.І.
Колесник  Н.А.
Левченко  І.В.

5.

Відвідування  уроків  вчителів,  що  атестуються.

14-30.01

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

6.

Контроль  стану  відвідування  учнями  уроків  (нарада  при  директору).

21-31.01

Захлюпаний  В.М.
Колесник  Н.А.
Адамчук  Т.А.

7.

Складання  та  затвердження  розкладу  уроків,  гуртків  і  секцій  на  ІІ  семестр.

до 12.01

Левченко  І.В.
Колесник  Н.А.
Чала  Л.М.

8.

Проведення  декади  історії  і  права  в  школі.

14-23.01

Романченко  Г.В.

9.

Організація  занять  з  підготовки  дітей  до  навчання  в  першому  класі.

до 12.01

Захлюпаний  В.М.
Левченко  І.В.

10.

Перевірка  організації  повторення  вивченого  матеріалу.

22.01-31.01

Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.
Чала  Л.М.

11.

Перевірка  взаємовідвідування  уроків  /журнал/.

8-15.01

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

12.

Аналіз  навчальної  роботи  під  час  зимових  канікул  (нарада  при  директору).

15.01

Захлюпаний  В.М.
Колесник  Н.А.

13.

Контроль  за  обсягом  домашніх  завдань,  їх  диференціацією  (нарада  при  директору).

15.01-25.01

Захлюпаний  В.М.

14.

Вибіркова  перевірка  поурочних  планів  вчителів  (нарада).

30.01,  31.01

Захлюпаний  В.М.

15.

Участь  у  роботі  міських  МО.

Згідно  з  планом  ММК

Захлюпаний  В.М.

16.

Участь  у  міському  конкурсі  „Учитель року  - 2008”.

Згідно  з  планом  ММК

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.

17.

Організація  учнів  до  участі  у  міському  конкурсі-захисті  робіт  МАН  України.

Згідно  з  планом  ММК

Філіпчук  В.І.

Л Ю Т И Й 

№ п/п

З м і с т

Дата

Відповідальні

1.

Вивчення  системи  роботи  вчителів /підготовка  до  атестації/.

про-тягом місяця

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.

2.

Контроль  за  дотриманням  режиму  роботи  школи  вчителями  початкових  класів  (нарада  при  директору).

4-15.02

Захлюпаний  В.М.
Левченко  І.В.

3.

Проведення  декади  англійської  мови.

5-14.02

Забарило  О.П. 

4.

Контроль  за  станом  перевірки  зошитів  учителями-предметниками  (нарада  при директору).

11-15.02

Захлюпаний  В.М.
Левченко  І.В.
Філіпчук  В.І.
Чала  Л.М.

5.

Підведення  підсумків  участі  учнів  у  міських  предметних  олімпіадах  (наказ).

до 1.02

Філіпчук  В.І.

6.

Контроль  повторення  навчального  матеріалу  /запис  в  журналах/  (нарада  при  директору).

18-22.02

Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.
Чала  Л.М.

7.

Підведення  підсумків  участі  учнів  у  міській  та  обласній  роботі  МАН  України.

28.02

Філіпчук  В.І.

8.

Підготовка  пропозицій  щодо  набору  учнів  у  перший  клас  на  2008-2008 навчальний рік.

до 27.02 

Захлюпаний  В.М.
Левченко  І.В.

9.

Проведення  занять  з  підготовки  дітей  до  школи.

1-29.02

Захлюпаний  В.М.
Левченко  І.В.

10.

Перевірка  журналів  індивідуальних  занять  та  гурткової  роботи  (нарада  при  директору).

20-27.02

Колесник  Н.А.
Чала  Л.М.
Левченко  І.В.

11.

Контроль  за  відвідуванням  учнів  5-8  класів школи (нарада  при  директору).

20-28.02

Колесник  Н.А.
Адамчук  Т.А.

12.

Вибіркова  перевірка  проведення  годин  варіативної  складової (нарада  при  директору).

20-28.02

Захлюпаний  В.М.
Чала  Л.М.

13.

Участь  у  міському  конкурсі  „Класний  керівник  року”.

Згідно з  планом  ММК

Колесник  Н.А.

 Б Е Р Е З Е Н Ь 

№ п/п

З м і с т

Дата

Відповідальні

1.

Атестація  учителів  школи.

За  планом

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

2.

Проведення  декади  української  мови  і  літератури  в  школі.

3-13.03

Шушкевич  С.Л.

3.

Тематичний  контроль:
-  Стан  проведення  виховних  годин.

3-10.03

Захлюпаний  В.М.
Колесник  Н.А.
Левченко  І.В..

4.

Стан  перевірки  письмових  робіт,  щоденників,  практичних,  лабораторних  робіт  (нарада  при  директору).

 3-14.03

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.
Колесник  Н.А.
Чала  Л.М.

5.

Проведення  конкурсу  читців.

5-10.03

Колесник  Н.А.

6.

Організація  набору  дітей  в  перший  клас.

про-тягом місяця

Захлюпаний  В.М.
Левченко  І.В.

7.

Контроль  за  виконанням  навчальних  програм  /перевірка  журналів/  (нарада  при  директору).

20-31.03

Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.   

8.

Громадський  огляд  кабінетів.

28.03

Захлюпаний  В.М.

9.

Проведення  тижня  книги.

20-31.03

Оксьоненко  З.В.

10.

Проведення  тижня  музики  і  театру.

10-19.03

Колесник  Н.А.
Дубовецька  А.М.

11.

Організація  роботи  вчителів  з  дітьми  з  підготовки  до  вступу  в  1-й  клас.

1-31.03

Захлюпаний  В.М.
Левченко  І.В.

12.

Проведення  занять  з  підготовки  дітей  до  школи.

1-31.03

Захлюпаний  В.М.
Левченко  І.В.

13.

Підготовка  матеріалів  для  планування  роботи  на  наступний  навчальний  рік.

24-31.03

Захлюпаний  В.М.

14.

Перевірка  тематичного  обліку  знань  учнів  (нарада  при  директору).

12-16.03

Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.

15.

Підготовка  матеріалів  для  стенду  з  підготовки  до  державної  підсумкової  атестації.

до 31.03

 Філіпчук  В.І.

16.

Познайомити  вчителів  з  інструкцією  про  державну  підсумкову  атестацію.

31.03

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

17.

Вибіркова  перевірка  виконання  програм  (нарада  при  директору).

20-26.03

Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.

18.

Проведення  підсумків  конкурсу  „Живи,  книго!”.

до 31.03.

Оксьоненко  З.В.

 К В І Т Е Н Ь 

№п/п

З м і с т

Дата

Відповідальні

1.

Перевірка  навички  техніки  читання  учнів 1-4  кл. (наказ).

7-11.04

Левченко  І.В.

2.

Робота  вчителів  з  дітьми  щодо  підготовки  до  вступу  в  перший  клас.

1-30.04

Захлюпаний  В.М. Левченко  І.В.

3.

Проведення  підсумкових  контрольних  робіт.

  з 23.04

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

4.

Виявлення  результативності  роботи  гуртків,  секцій,  клубів  (нарада  при  директору).

14-20.04

Колесник  Н.А.

5.

Перевірка  стану  виконання  лабораторних  та  практичних  робіт  (нарада  при  директору).

14-25.04

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.
Чала  Л.М.

6.

Контроль  за  організацією  повторення  навчального  матеріалу  учнями  /відвідування  уроків/  (нарада  при  директору).

1-30.04

Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.
Чала  Л.М.

7.

Підготовка  до  затвердження  державних  підсумкових  атестаційних  матеріалів.

до  30.04

Філіпчук  В.І.

8.

Поточний  контроль  виконання  навчальних програм.

16-27.04

Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.

9.

Перевірка  роботи  молодих  вчителів

(засідання  МР).

до 29.04

Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.

10.

Перевірка  стану  викладання  предметів  варіативної  складової.

14-29.04

Філіпчук  В.І.
Чала  Л.М.

11.

Перевірка  стану  збереження  підручників  (нарада  при  директору).

21-27.04

Бібліотекарі

12.

Виготовлення  стенду  з  підготовки  до  державної  підсумкової  атестації.

до 30.04

Філіпчук  В.І.

13.

Підведення  підсумку  роботи  бібліотеки:
-         зміна  кількості  читачів;
-         кількість  виданих  книг  в  цілому;
-         зростання  книжкового  фонду;
-         придбання  методичної  літератури;
-         виступи  бібліотекарів  протягом  року;
-         аналіз  графіку  роботи  бібліотеки;
-         аналіз  плану  роботи  бібліотеки  (наказ).

21-30.04

Захлюпаний  В.М.
Бібліотекарі

14.

Аналіз  успішності  учнів -  претендентів  на  отримання  медалей  (нарада  при  директору).

до 30.04

Філіпчук  В.І.
Кл.кер. 11 класів

15.

Декада  біології  і  екології.

2-11.04

Смолянчук  Н.В.

16.

Декада  трудового  навчання.

14-23.04

Уч.трудового навчання

Т Р А В Е Н Ь 

№ п/п

З м і с т

Дата

Відповідальні

1.

Перевірка  виконання  навчальних  програм  за  рік  (наказ). 

12-31.05

Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.

2.

Перевірка  стану  ведення  класних  журналів  1-11  класів  (наказ).

22-30.05

Філіпчук  В.І. 

3.

Про  виконання  наказів  і  розпоряджень  по  школі  (нарада).

22.05

Захлюпаний  В.М.

4.

Організація  підготовки  проведення  державної  підсумкової  атестації.

28-30.05

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

5.

Проведення  комплектації  педкадрів  на  наступний  навчальний  рік.

до 08.05

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

6.

Проведення  підсумків  виконання  річного  плану  і  підготовка  матеріалів  для  нового  річного   плану.

28-30.05

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.
Колесник  Н.А.

7.

Підсумки  успішності  учнів  за  рік (нарада  при  директору).

26-30.05

Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.

8.

Підготовка  звітної  документації  до  державної  підсумкової  атестації.

26-30.05

Філіпчук  В.І.

9.

Проведення  підготовки  до  літнього  оздоровлення  учнів.

20-30.05

Захлюпаний  В.М.

10.

Декада  сімї.

5-13.05

Філіпчук  В.І.
Колесник  Н.А.

11.

Перевірка  шкільної  документації  (нарада  при  директору).

26-30.05

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

12.

Розподіл  педагогічного  навантаження  на  наступний  навчальний  рік.

26-30.05

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

13.

Перевірка  підготовки  вчителів  до  державної  підсумкової  атестації  (МК).

20-30.05

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

14.

Підготовка  документів  про  звільнення  учнів  від  державної  підсумкової  атестації.

до  23.05

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

15.

Складання  графіку  проведення  державної  підсумкової  атестації.

до  15.05

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

16.

Видати  наказ  про  звільнення  учнів  від  державної  підсумкової  атестації.

до  30.05

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

17.

Контроль  за  проведенням  навчальних  екскурсій  учнів  1-4  класів.

з 26.05

Левченко  І.В.

18.

Складання  розкладу  проведення  навчальної  практики.

до 15.05

Чала  Л.М.

Ч Е Р В Е Н Ь 

№ п/п

З м і с т

Дата

Відповідальні

1.

Проведення  консультацій  та  державної  підсумкової  атестації.

2-26.06

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

2.

Проведення  підсумків  закінчення  навчального  року  учнів  1-4  класів.

1.06

Левченко  І.В.

3.

Контроль  за  проведенням  навчальної  практики  учнів  5-8,  10-х  класів.

з  3.06

Захлюпаний  В.М.
Чала  Л.М.

4.

Проведення  підсумків  закінчення  навчального  року  учнів  5-8,  10-х  класів.

18.06

Захлюпаний  В.М.
Чала  Л.М.
Філіпчук  В.І.

5.

Оформлення  додатків  до  свідоцтв  і  атестатів  про  базову  загальну  середню  освіту  та  атестатів  про  повну  загальну  середню  освіту.

20-26.06

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

6.

Оформлення  звітної  документації.

20-25.06

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

7.

Перевірка  особових  справ  учнів  (нарада  при  директору).

11-20.06

Захлюпаний  В.М.
Чала  Л.М.
Кл.керівники

8.

Друкування  плану  роботи  школи  на  наступний  рік.

11-30.06

Захлюпаний  В.М. 

9.

Видача  випускникам  документів  про  освіту.

22-27.06

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

10.

Прийняття  заяв  учнів  до  10-го  та  1-го  класів. 

з 26.06

Захлюпаний  В.М

11.

Організація  відстаючим  учням  роботи  на  літо.

з  1.06

Філіпчук  В.І.
Левченко  І.В.
 

На головну сторінку   Шкільна документація 

Володимир Захлюпаний © 2008 Создание сайтов