Офіційний сайт ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня - Информация о сайте
ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня
 
Головна сторінкаМій профільВихід

РОБОЧИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН
загальноосвітньої   школи  І-ІІІ  ступенів  № 13  м.  Ірпеня
на  200
7 – 2008  навчальний  рік

                                                                                                                    Додоток № 21 (до розділу І)

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
 ДО  РОБОЧОГО  НАВЧАЛЬНОГО  ПЛАНУ

            Робочий  навчальний  план  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 13  м.  Ірпеня  на  2007-2008  навчальний  рік  складено  на  основі  Типових  навчальних  планів  загальноосвітніх  навчальних  закладів, затверджених  Міністерством  освіти і  науки  України  № 342  від  25.04.2001  року,  Типових навчальних  планів  загальноосвітніх  навчальних  закладів  12-річної  школи,  затверджених наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  №357  від 07.05.2007 року  (5-7 класи, додаток 1)  та  для  профільного  навчання у 10-11 класах  (додаток  1) згідно з наказом  Міністерства освіти  і  науки  України  № 306  від  20.05.2003 р., враховуючи  основні  вимоги  законів  України  “Про  освіту”  та  “Про  загальну  середню освіту”.
            Школа  І  ступеня  працює  за  4-х  річною  програмою.  Типовий  навчальний  план  школи  І  ступеня  реалізується  в  режимі  5-денного  навчального  тижня.
            Для  складання  робочого  навчального  плану  використана  зведена  таблиця  Типових  навчальних  планів  для  початкової  школи  (додаток  1)  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів  з  українською  мовою  навчання  на  2007 -  2008  навчальних  рік.
            Для  забезпечення  загальноосвітнього  розвитку  учнів,  їхньої  загальної  мовленнєвої  культури,  для  збереження  високого  рівня  мовного  спілкування   молодших  школярів  введено  в  варіативну  частину  робочого  навчального  плану  індивідуальні  заняття  з  української  мови  по  0,5 год.  у  1-х  і  по 1 год. у  2-Б, 2-В, 3-А, 4-А, 4-Б  класах.
            З  урахуванням  сучасних  пріоритетних  завдань  початкової  школи – всебічного  формування  особистості  з  метою  кращого  оволодіння  математичних  знань,  умінь,  навичок  введено  індивідуальні  заняття  з  математики  по  0,5 год.  у  1-х, і по 1 год. у 3-4-х  класах.
            З  метою  ознайомлення  учнів  з  головними  природними,  демографічними  та  господарськими  характеристиками  території,  на  основі  вивчення  культурної спадщини,  формування  в  них  національної  свідомості  введено  курс  “Київщинознавство”  по  1 год.  у   1 –6, 8-9-х  класах,  по  0,5 год. – у  7-х,  10 - 11-х  класах. 
            Школа  ІІ  ступеня (6 – 9 класи)  працює  за  Типовим  навчальним   планом  загальноосвітньої  школи - п
ятиденки  з  українською  мовою  навчання  (додаток  3),
5-7-мі класи  –  за Типовим  навчальним  планом  загальноосвітніх навчальних закладів  12-річної школи-п’ятиденки  (додаток 1),  а  школа  ІІІ  ступеня  -  за  Типовим  навчальним  планом  для  організації  профільного  навчання   загальноосвітньої  школи-п’ятиденки  з  українською  мовою  навчання .
            У зв
язку  з великим обсягом  програмового матеріалу з математики, алгебри, геометрії внесено додаткові години на предмети інваріантної  складової:  алгебра - по 0,5 год.  у  9-х, по 1 год. у  8-х  класах,  геометрія – по 1 год.  у 10-11-х класах; із захисту Вітчизни – по 0,5 год. у 10– 11-х класах. Варіативна  складова  навчального  плану  5-11  класів  використана  із  врахуванням  індивідуальних  особливостей   учнів,   їх  здібностей   та   бажання   батьків.
            З  метою  збереження  і  зміцнення   здоров
я,   розвитку  футболу  введено  по  1  год.    групових  занять  у  8-А і  11-А  класах.
З  урахування  інтересів  і  потреб  учнів,  розширенням  всебічного  кругозору  та  підготовкою  до  державної  підсумкової  атестації  введено  у  варіативну  складову  робочого навчального  плану  додаткові  індивідуальні  заняття: українська  мова - 8-Б,  9-11-ті  класи,  англійська  мова - 8-А, 11-А класи, зарубіжна  література - 8-Б, 9-10, 11-Б і 11-В класи,  географія - 8-А, 8-Б класи, природознавство – 5-ті класи, біологія  -9-А,  9-Г, 10-А, 11-Б, 11-В  класи,  фізика – 10-Б клас, хімія – 11-Б клас.
Забезпечуючи реалізацію індивідуального підходу до учнів, формування  системи естетичних цінностей як інтегральної основи світогляду кожної особистості, профорієнтаційної спрямованості до варіативної складової введено години: факультатив «Вступ до інформатики» у  6-х, „Сходинки до інформатики” у 2-А, 3-Б класах, Українське народознавство у 3-В класі,  „Курс користувача” у 8-Б, „Школа олімпійського резерву з програмування„ у  9-Б і  „Школа олімпійського резерву з програмування” (міжкласний факультатив) у 9-В класах,  «Художня культура» у 9-х класах, 11-Б, 11-В класах, індивідуальні заняття з основ безпеки життєдіяльності – у 9-х класах та з інформатики – у 10-х,11-Вкласах. Введено міжшкільний факультатив „Основи програмування” у  10-Б класі.
            З  метою  набуття  учнями  теоретичних  знань  з  основ  інформатики  та  практичних  навичок  використання  сучасних  інформаційних  технологій  у  повсякденній  практичній,  зокрема  навчально-пізнавальній,  діяльності  та  найбільш  раннього  вибору  учнями  галузі майбутньої  професійної діяльності,  а  саме  ознайомлення  із  змістом  і  формами  роботи  багатьох  масових  професій,  запроваджено поглиблене  вивчення  інформаційних  технологій  у  8-А  класі,  де  базовий  курс  інформатики  вивчається  за  рахунок годин  трудового  навчання і  варіативної  частини  навчального  плану.  
            В залежності  від  потреб учнів  старші  класи сформовані  за профільним навчанням:  11-А - фізико-математичний,  10-А, 10-Б, 11-Б, 11-В -  технологічний профіль.
            Курс  ОБЖ  вивчається  в  усіх  класах  протягом  навчального  року.
            Шість  годин  технологій у10-х, 11-Б і 11-В класах передано для  проведення  навчальних  занять  у  МНВК.  
Згідно   нормативних  документів  МОН  України,  Типового  навчального  плану  поділено  на  групи  години   англійської  мови –  у 2-А, 3-А, 3-В, 4-А, 4-Б, 10-А класах; трудового  навчання, англійської мови – у 5-Б, 5-В, 6-А, 6-Б,6-В, 7-А, 7-Б, 7-В,  8-А,  8-Б,  9-А, 9-Б, 9-В класах; інформатики - у  8-А,  10-х,  11-А, 11-В  класах; фізичної  культури  і  здоров
я -   у 10-А класі.
            Передбачено  індивідуальне  навчання  за  програмами  загальноосвітньої  школи  та  інтенсивної  педагогічної  корекції.
            Рішенням  педагогічної  ради  визначено  перерозподіл  тижневого  навантаження  предметів  між  семестрами :

                                                                     І  семестр                          ІІ  семестр                                

  5-ті класи       англійська  мова                            4                                        3

  5-ті класи       фізична  культура і здоровя       2                                       3

  5-ті класи        українська мова                             3                                      4

  6-ті класи      фізична  культура і здоровя        2                                       3

  7-мі класи      алгебра                                              3                                      2

  7-мі класи      геометрія                                         1                                       2

  7-мі класи      фізична  культура і здоровя       3                                      2

  8-мі класи      алгебра                                            4                                       3

  9-ті класи       правознавство                                2                                       1

   9-ті класи       українська  мова                          2                                        3

  9-ті класи       біологія                                            1                                       2

10-ті класи       українська література                 1                                        2

10-ті класи       зарубіжна література                  2                                        1

11-ті класи       українська література                 2                                        1

11-ті класи       зарубіжна література                  1                                        2        

    Навчальні  уроки  в  школі  розпочинаються  о  8. 30                                                          

            1 урок -           8.30   – 9.10                         5 урок -           12.10 – 12.50          

            2 урок -           9.25   – 10.05                       6 урок -           13.00 – 13.40          

            3 урок -          10.20 – 11.00                       7 урок -           13.45 – 14.25

            4 урок -           11.15 – 11.55                       8 урок -          14.30 – 15.10

                                                                                           Структура  навчального  року

І  семестр    -           з  1.09   по  28.12. 2007  р.

ІІ  семестр     -           з  12.01 по  31.05. 2008  р.

Осінні  канікули  -  з  27.10   по  03.11.2007 р.

Зимові  канікули  -  з  29.12.2007р.   по  12.01.2008 р.

Весняні канікули -  з  22.03   по  31.03.2008 р. 

            Навчальні  екскурсії   у 1-4  класах  та навчальна  практика   у 5-8, 10  класах,  державна  підсумкова  атестація  у  4,  9  і  11-х  класах    проводяться  згідно  нормативних  документів  МОН  України.

 

На головну сторінку   Шкільна документація 

Володимир Захлюпаний © 2008Создание сайтов