Офіційний сайт ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня - Информация о сайте

ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня

 

Головна сторінкаМій профільВихід


СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ  ТА
АДМІНІСТРАТИВНІ  ЗАХОДИ
 

С Е Р П Е Н Ь
 

п/п

З м і с т

Дата

Відповідальні

1.

Створення  необхідних  умов  для  праці  й  відпочинку  вчителям,  молодим  спеціалістам.

 20.08

Захлюпаний  В.М.

2.

Розроблення  і  затвердження  на  загальних  зборах  трудового  колективу  “Правил  внутрішнього  трудового  розпорядку  для  працівників  школи”.

 до  31.08

 Захлюпаний  В.М.

3.

Проведення  медогляду  працівників  школи.

до  31.08

Медсестра

4.

Затвердження  плану  роботи  школи  на  новий  навчальний  рік.

31.08

Захлюпаний  В.М.

5.

Підготовка  і  проведення  серпневого  засідання  педагогічної  ради.

31.08

Захлюпаний  В.М.

6.

Перевірка  наявності  наочних  посібників,  приладів,  роздаткового  матеріалу.  Контроль  за  їх  систематизацією  та  збереження.  Атестація  навчальних  кабінетів.

25.08

Захлюпаний  В.М.
Заступники  директора
Атестаційна  комісія

7.

Уточнення  контингенту  учнів  по  класах.

25.08

Захлюпаний  В.М.
Заступники директора

8.

Створення  необхідних  умов  для  навчання  і  виховання  дітей  шестилітнього  віку.

до  31.08

Захлюпаний  В.М.
Левченко  І.В.

9.

Комплектування  навчальних  кабінетів  і  класних  кімнат  меблями  та обладнанням.

до  31.08

Захлюпаний  В.М.
Кругляк  А.І.

10.

Здійснення  системи  заходів  щодо  завершення  оформлення  і  благоустрою  території  школи.

25.08

Захлюпаний  В.М.
Кругляк  А.І.

11.

Інструктаж  учителів  і  класних  керівників  з  організації  чергування  в  школі  і  класах. 

30.08

 Захлюпаний  В.М.

12.

Перевірка,  погодження  з  профкомом  і затвердження  розкладу  уроків.

до  31.08

 

Захлюпаний  В.М.

13.

Перевірка  правильності  ведення  алфавітної  книги  та  іншої  документації.

26.08

Захлюпаний  В.М.

14.

Перевірка  дотримання  санітарно-гігієніч-  них  норм  у  всіх  шкільних  приміщеннях.

26.08

Захлюпаний  В.М.
Кругляк  А.І.

15.

Забезпечення  учнів  комплектами  підручників.  Комплектування  шкільної  бібліотеки.

до  31.08

Захлюпаний  В.М.
Заступники директора
Бібліотекарі 

16.

Проведення  заходів щодо  забезпечення  правил  техніки  безпеки. 

31.08

Захлюпаний  В.М.
Кругляк  А.І.

17.

Перевірка  стану  техніки  безпеки  в  усіх  приміщеннях  школи.

30.08

Захлюпаний  В.М.
Кругляк  А.І.

18.

Забезпечення  участі  вчителів  у  заходах  міської  серпневої  конференції.

25.08

Захлюпаний  В.М.

  

В Е Р Е С Е Н Ь
 

п/п

З м і с т

Дата

Відповідальні

1.

Складання  графіку  відкритих  уроків,  творчих   звітів  учителів.

до  15.09

Філіпчук  В.І.

2.

Підготовка  звіту  про  трудове  і  професійне  навчання  учнів.

до  10.09

Колесник  Н.А.
Філіпчук  В.І.

3.

Упорядкування  списку  мікрорайону.

до  10.09

Філіпчук  В.І.
Адамчук  Т.А.

4.

Проведення  свята  Першого  дзвоника,  Дня  знань.

1.09

Захлюпаний  В.М.

5.

Інструктаж  учителів  і  учнів  з  питань  охорони  здоровя  і  техніки  безпеки,  вивчення  правил  дорожнього  руху.

 01.09

 

Захлюпаний  В.М.

6.

Перевірка  результатів  медичного  огляду  учителів  і  обслуговуючого  персоналу.

03.09

Захлюпаний  В.М.

7.

Інструктаж  учителів,  класних  керівників  щодо  правильного  ведення  класних  журналів.

03.09

Захлюпаний  В.М.

8.

Організація  роботи  з  виконання  єдиних  вимог  до  учнів.

03.09

Захлюпаний  В.М.

9.

Обговорення  підсумків  початку  нового  навчального  року.

03.09

Захлюпаний  В.М.

10.

Перевірка  забезпеченості  учнів  підручниками.

03.09

Захлюпаний  В.М.
Оксьоненко  З.В.

11.

Організація  роботи  органів  шкільного  самоврядування.

до  15.09

 

Колесник  Н.А.
Організатор

12.

Обговорення  і  затвердження  режиму  роботи  школи.

01.09

Захлюпаний  В.М.
Голова  ПК

13.

Надання  матеріальної  допомоги  малозабезпеченим  учням.  Упорядкування  справ  дітей-сиріт  і  напівсиріт,  багатодітних  сімей.

до  10.09

Захлюпаний  В.М.
Колесник  Н.А.

 

 

 

Ж О В Т Е Н Ь
 

п/п

З м і с т

Дата

Відповідальні

1.

Проведення  свята  -  День  вчителя.

05.10

Захлюпаний  В.М.

2.

Проведення  звітно-виборчих  зборів  профкому.

04.10

Голова  профкому

3.

Складання  проекту  кошторису  на  новий  бюджетний  рік.

01.10

Захлюпаний  В.М.
Кругляк  А.І.

4.

Перевірка  виконання  угоди  з  профспілковим  комітетом  з  охорони  праці.

20.10

Захлюпаний  В.М.
Голова  профкому

5.

Підготовка  до  проведення  інвентаризації.

до  15.10

Захлюпаний  В.М.
Кругляк  А.І.

6.

Організація  проведення  осінніх  канікул.

25.10

Захлюпаний  В.М.
Колесник  Н.А.

7.

Підведення  рейтингу  роботи  вчителів.

до 26.10 

Захлюпаний  В.М.
Голова  профкому

  

Л И С Т О П А Д
 

п/п

З м і с т

Дата

Відповідальні

1.

Допомога  класним  керівникам  та  педагогу-організатору  у  впровадженні  самоврядування  в  класних  колективах  і  в  шкільній  дитячій  організації.

 1.11

Колесник  Н.А.
Кл.керівники 5-11  кл.

2.

Перевірка  харчування  учнів.

18.11

Захлюпаний  В.М.

3.

Вивчення  читацьких  інтересів  учнів.  Обговорення  цього  питання  в  учнівському  колективі.

 20.11

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.
Бібліотекар

 

 

 

Г Р У Д Е Н Ь
 

п/п

З м і с т

Дата

Відповідальні

1.

Розробка  і  затвердження  оздоровчих  заходів  на  зимові  канікули.

до  27.12

Захлюпаний  В.М.
Голова  профкому

2.

Проведення  оглядів  навчальної  роботи  учнів:  на  кращий  зошит,  твір,  наочний  посібник,  малюнок,  читацький  щоденник  тощо.

 до  20.12

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

3.

Перевірка  стану  всеобучу  (відвідування,  робота  з  невстигаючими  учнями,  гаряче  харчування,  використання  фонду  всеобучу  тощо).

 

1.12-24.12

 Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

4.

Проведення  конкурсу  “Учитель  року”.

за  планом  МК

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

5.

Проведення  свята  Новорічної  ялинки.

27.12-29.12

Колесник  Н.А.
Самсоненко  В.В.
Кл.керівники1-11кл

6.

Підведення  рейтингу  роботи  вчителів  за  І  семестр.

30.12 

Захлюпаний  В.М.
Голова  профкому

  

 

 

С І Ч Е Н Ь
 

п/п

З м і с т

Дата

Відповідальні

1.

Створення  необхідних  умов  педагогам-заочникам.

12.01

Захлюпаний  В.М
Філіпчук  В.І.
Колесник  Н.А.
Чала  Л.М.

2.

Проведення  підсумків  огляду  навчальних кабінетів.

28.12

Захлюпаний  В.М.
Голова  профкому

3.

Коригування  плану  роботи  школи  на  ІІ  семестр.

12.01

Захлюпаний  В.М.

4.

Складання,  погодження  з  профкомом  і  затвердження  розкладу  уроків  на  ІІ  семестр.

12.01

Захлюпаний  В.М.
Голова  ПК

5.

Розробка  і  затвердження  заходів  з  підготовки  учнів  9-х  і  11-х  класів  до  державної  атестації  незалежного  тестування,  видачі  документів  про  школу.

з  20.01

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

6.

Підготовка  і  проведення  засідання  педагогічної  ради.

10.01

Захлюпаний  В.М.

7.

Підготовка  попередньої  комплектації  кадрів.

з

15.01

Захлюпаний  В.М.

 

 

  

Л Ю Т И Й
 

п/п

З м і с т

Дата

Відповідальні

1.

Організація  виставки  творчого  обміну  досвідом  роботи  вчителів, які атестуються.

з  10.02

Філіпчук  В.І.

2.

Перевірка  спільно  з  профкомом  виконання  працівниками  школи  функціональних  обовязків.

15.02

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.
Голова  ПК

3.

Перевірка  стану  протипожежної  безпеки  в  школі.

24.02

Захлюпаний  В.М.

4.

Проведення  свята  зустрічі  випускників  школи  ювілейних  років.

06.02

Захлюпаний  В.М.
Колесник  Н.А.

  

Б Е Р Е З Е Н Ь
 

п/п

З м і с т

Дата

Відповідальні

1.

Проведення  атестації  педагогічних  кадрів.

згідно  з  планом  ММК

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

2.

Здійснення  системи  заходів  з  успішного 

завершення  навчального  року.

з  14.03 

Захлюпаний  В.М.

3.

Проведення  тижня  книги,  науки  і  мистецтва.

згідно  з  планом  ММК

Захлюпаний  В.М.
Бібліотекар

4.

Проведення  Міжнародного  жіночого дня  -  8  Березня.

05.03

Захлюпаний  В.М.

5.

Створення  творчих  груп  із  розробки  плану  роботи  на  новий  навчальний  рік.

з  19.02

Захлюпаний  В.М. 

6.

Проведення  анкетування  вчителів  і  учнів  з  метою  одержання  необхідної  інформації  для  складання  плану  роботи  школи  на  новий  навчальний  рік.

 22.03

Захлюпаний  В.М.

7.

Підготовка  і  проведення  засідання  педагогічної  ради.

23.03

Захлюпаний  В.М.

8.

Обговорення  з  батьківським  активом  пропозицій  плану  роботи  на  новий  навчальний  рік.

 18.03

Захлюпаний  В.М.

9.

Забезпечення  участі  вчителів  у  проведенні  традиційних  березневих  методичних  заходах.

згідно  з  планом  ММК

Захлюпаний  В.М.

10.

Підведення  рейтингу  роботи  вчителів.

18.03 

Захлюпаний  В.М.
Голова  профкому

  

К В І Т Е Н Ь 

п/п

З м і с т

Дата

Відповідальні

1.

Проведення  попереднього  розподілу  навантаження  пед.працівникам  школи  на  2008-2009  навчальний  рік.

06.04

Захлюпаний  В.М.
Голова  профкому

2.

Контроль  тижневого  розпорядку  роботи  школи,  режиму  для  школярів.

11.04

Захлюпаний  В.М.
Голова  профкому

3.

Складання  графіка  відпусток

до  30.04

Захлюпаний  В.М.

4.

Огляд  навчальних  кабінетів  та  планування  їх  поповнення  в  новому  навчальному  році.

 до  30.04

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

5.

Підготовка  до  організації  нагородження  вчителів  школи.

до  30.04

Захлюпаний  В.М.
Голова  ПК

  

Т Р А В Е Н Ь

п/п

З м і с т

Дата

Відповідальні

1.

Складання  графіку  зайнятості  учителів  і  вихователів  ГПД  у  літній  період.

з  10.05

Захлюпаний  В.М.
Голова  ПК

2.

Затвердження  графіка  відпусток  пед.кадрів  та  обслуговуючого  персоналу.

до  31.05

Захлюпаний  В.М.
Голова  ПК

3.

Проведення  роботи  по  організації  оздоровлення  учнів.

до  31.05

Захлюпаний  В.М.

4.

Святкування  Дня  Перемоги.

09.05

Захлюпаний  В.М.
Колесник  Н.А.

5.

Попередній  розгляд  проекту  плану  роботи  школи  на  новий  навчальний  рік.

до  31.05

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

6.

Організація  нагородження  кращих  учнів  школи.

до  31.05

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

7.

Перевірка  атестаційних  матеріалів.

05.05

Захлюпаний  В.М.
Філіпчук  В.І.

  

Ч Е Р В Е Н Ь 
 

п/п

З м і с т

Дата

Відповідальні

1.

Спільно  з  профспілковим  комітетом  подбати  про  оздоровлення  учителів  і  їх  дітей.

з  01.06

Захлюпаний  В.М.
Голова  ПК

2.

Проведення  обліку  дітей,  які  потребують  державної  допомоги  для  організації  літнього  оздоровлення.

 1.06

Захлюпаний  В.М.

3.

Комплекс  робіт  з  підготовки  школи  до  нового  навчального  року. 

до  30.06

Захлюпаний  В.М.

4.

Проведення  державної  атестації,  навчально-виробничої  практики,  випускного  вечора,  контроль  за  оформленням  документів  про  середню  освіту.

 з  03.06

 Захлюпаний  В.М.

5.

Робота  пришкільного  табору  відпочинку.

з  01.06

Захлюпаний  В.М.
Колесник  Н.А.

6.

Підсумок  роботи  за  рік,  планування  роботи  на  новий  навчальний  рік.

27.06

Захлюпаний  В.М.

 

 

На головну сторінку   Шкільна документація 

Володимир Захлюпаний © 2008Создание сайтов