Офіційний сайт ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня - Информация о сайте

ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня

 

Головна сторінкаМій профільВихід


В С Т У П
до плану роботи школи на 2007-2008 навчальний рік

             Педагогічний  колектив  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №13  м.Ірпеня  у  2006-2007  навчальному  році  працював  над  втіленням  у  життя  законодавства  про  реформування  і  розвиток  загальноосвітньої  школи  та  практичною  реалізацією  основних  положень  Національної  доктрини  розвитку  освіти  України.

В  основу  діяльності  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів № 13  м.  Ірпеня  покладено  діючі  законодавчі  та  освітні  нормативні  документи  України.

Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу:

- статут  школи,   зареєстрований  рішенням  Ірпінського  міськвиконкому  № 19\2  від    30.01.2001 року.

- правила внутрішнього трудового розпорядку,   затверджені  зборами  трудового   колективу  у  березні  2001 року.

Типові  документи  відповідають  діючому  законодавству,  всім  нормативним  документам,  що  регламентують  перебування  учнів  у  закладі  освіти,  Конвенції ООН "Про права дитини".

            Продовжувалася  робота  над  втіленням  Концепції  12-річної  середньої  загальноосвітньої  школи.  Забезпечувалося  право  дітей  6-18  років  на  повну  загальну  середню  освіту.

Педагогічний  колектив  спрямовує  свою  діяльність  на  реалізацію  проблемних  питань  школи  та  міста.

Основними  напрямками  роботи  школи  є:  вивчення  історії  рідного  краю,  ознайомлення  учнів  з  культурною  спадщиною  українського  народу,  з  народними  традиціями,  формування  в  учнів  кращих  якостей  національного  характеру,  виховання  громадянина  України;  використання  сучасних  інформаційних  технологій  в  управлінській  діяльності  та  навчально-виховному  процесі  загальноосвітньої  школи.

У  школі  навчається  836  учнів  у  34-х  класах.

            6  учнів  11-х  класів  були  нагороджені  золотими  медалями.  11  випускників  9-х  класів  закінчили  школу  із  свідоцтвом  з  відзнакою.

            66  учнів  закінчили  навчальний  рік  із  високим  рівнем  знань (9%),  достатнім  -  201  учень  (27%),  104  учні - з  початковим  рівнем  знань  (14%).  Якість  знань  -  36%.

            Із  87  випускників  11-х  класів  продовжують  навчання,  здобуваючи  професійну  підготовку:  у  навчальних  закладах  ІІІ-ІV  рівня  акредитації  -  57  учнів,  у  навчальних  закладах  І-ІІ  рівня  акредитації  -  13  учнів,  у  ПТУ  -  11  учнів,  на  курсах  -  1  учень,  не  навчаються  по  хворобі  -  2  учні,  працюють  -  2  учні.

            Із  92  випускників  9-х  класів  здобуватиме  повну  середню  освіту  в  загальноосвітній  школі  -  45  учнів,  у  навчальних  закладах  І-ІІ  рівня  акредитації  -  33  учні,  у  ПТУ  -  12  учнів,  у  вечірній  школі  -  2  учнів.

У  школі  приділяється  увага  поглибленому  та  профільному  навчанню.

Для  учнів  10-11  класів  організовано  профільне  навчання:  10-А,  10-Б,  11-Б, 

11-В  класи  -  технологічний  напрям;  11-А  клас  -  фізико-математичний;  8-А  клас  -  поглиблене  вивчення  інформаційних  технологій.

            Навчальна  практика  у  5-8-х  класах  проведена  у  відповідності  до  рекомендацій  Міністерства  освіти  і  науки  України.

Документація  школи  (фіксація  рівня  навчальних  досягнень  учнів  у  класних  журналах,  особових  справах)  ведеться  з  дотриманням  єдиного  мовного  режиму.

Систематично  проводиться  перевірка  дотримання  єдиного  мовного  режиму:  стану  ведення  учнівських  зошитів,  щоденників.

Проведення  та  оцінювання  практичних,  лабораторних,  самостійних  робіт,  проводяться  згідно  з  навчальними  програмами  та  оцінюються  згідно  з  критеріями  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів  і  враховується  при  тематичному  оцінюванні.

Незадовільним  у  навчально-виховній  роботі  педагогічного  колективу  стало  те,  що  Борхаленко  Лілія  з  1-В  класу    і  Оводюк  Дмитро  з  2-Б  класу  (згідно  з  рішенням  ПМПК)    та  Харкомич  Лілія  (циганської  національності),  учениця  5-Г  класу,  (згідно  з рішенням  педради  школи)  залишені  на  повторний  курс  навчання.

            Використовуючи  курси  за  вибором,  факультативні  заняття  та  гуртки  створюються  умови  для  розвитку  здібностей  обдарованих  дітей  та  заохочення  їх  до  творчої  самостійної  роботи.  Стали  призерами  міських  олімпіад  учні:  Вінокурова  Олена,  9-А  кл.  (1  місце  з інформатики,  2  місце  з  фізики,  3  місце  з  хімії);  Філіпчук  Володимир,  10-А  кл.  (1  місце  з  географії);  Давиденко  Ольга,  7-А  кл.  (1  місце  з  географії),  Захлюпаний  Андрій,  7-А  кл.  (1  місце  з  фізики),  Вашуленко  Ольга,  7-А  кл.  (2  місце  з  української  мови,  2  місце  із  зарубіжної  літератури);  Луцкова  Валерія,  9-А  кл.  (2  місце  з  біології);  Луб’яніченко  Дмитро,  8-А  кл.  (2  місце  з  інформатики);  Конопська  Наталія,  10-А  кл.  (3  місце  з  математики).  Переможцями  заочних  олімпіад  стали  3  учні  (із  29):  Рудзевич  Андрій,  10-А  кл.  -  з  історії;  Смолянчук  Ольга,  9-А  кл.  -  з  основ  правознавства;  Давиденко  Ольга,  7-А  кл.  -  з  образотворчого  мистецтва.  Рудзевич  Андрій,  10-А  кл.  -  зайняв  ІІІ  місце  в  обласному  етапі  олімпіад  з  історії.  Кудрявцева  Юліана,  10-А  кл.  зайняла  2  місце,  а  Боднар  Юлія,  4-В  кл.  -  3  місце  у  міському  етапі  конкурсу  знавців  української  мови  ім.Петра  Яцика. 

8  учнів  захищали  свої  наукові  роботи  на  міському,  а  три  учні  -  на  обласному  конкурсі  захисту  науково-дослідницьких  робіт  МАН  України,  де  Чала  Світлана,  учениця  11-А  кл.,  зайняла  ІІІ  місце.

Є  досягнення  учнів  школи  і  в  позанавчальній  роботі:  Овчаренко  Богдан  (8-Б клас)  -  дипломант  обласної  виставки-конкурсу  промислового  дизайну  „Арт-факторія”;  Кудрявцева  Юліана  (10-А  кл.)  -  призер  обласного  конкурсу  „Космічні  фантазії”;  Литвиненко  Олексій  (9-Б  кл.)  -  призер  ІІ  (обласного)  етапу  Всеукраїнського  конкурсу  „Вірю  в  майбутнє  твоє,  Україно!”,  „Обєднаймося  ж,  брати  мої!”,  „Моя  мала  Батьківщина”,  „Найкращий  читач  України  -  2006  року”, „Найкращий  читач  України  -  2007  року”;  Уховська  Марина  (5-А  кл.)  -  призер  Всеукраїнського  конкурсу  Дитячої  творчості  „Моя  мала  Батьківщина”;  Копаниця  Іван  (7-А  кл.)  -  призер  Всеукраїнського  конкурсу  малюнків  з  пожежної  тематики;  Чернявський  Владислав  (7-А  кл.)  -  лауреат  ІІІ  премії  VІІІ  Всеукраїнського  фестивалю-конкурсу  „Дитячий  пісенний  вернісаж  -  2007”.

За  рейтинговою  оцінкою  відділу  освіти  Ірпінської  міської  ради  за  минулий  навчальний  рік  школа  зайняла  ІІ  місце.

Кількість  працівників,  які  працюють   у  закладі,  120  осіб.  З  них  педагогічних  працівників  79  осіб  (9  чоловіків,  70  жінок).  Із  них  мають  кваліфікаційні  категорії:  вища  категорія  -  38,  І  категорія  -  6,  ІІ  категорія  -  4,  спеціаліст  -  31.  Звання  учитель-методист  мають  10  учителів,  старший  учитель  -  9  учителів.

Вищу  освіту  мають  72  учителів,  н/вищу  -  2  учителів,  с/спеціальну  -  5  учителів.

Учителі  школи  брали  участь  у  професійних  конкурсах,  маючи  певні  досягнення:  Колесник  Н.А.,  заступник  директора  школи  з  виховної  роботи,  -  переможець  обласного  та  лауреат  Всеукраїнського  конкурсу  „Заступник  директора  з  виховної  роботи  загальноосвітнього  навчального  закладу  -  2006”;  Оксьоненко  З.В.,  бібліотекар  школи,  -  лауреат  Всеукраїнського  конкурсу  „Моя  бібліотека”.

У  школі  проводиться  щорічна  атестація  педагогічних  кадрів  відповідно  плану  роботи  закладу.

Для  проведення  атестації  педагогічних  кадрів  використовуються  традиційні  та  інноваційні  форми:  творчий  звіт  на  педагогічній  раді;  конкурс  „Учитель  року”;  презентація  творчої  лабораторії;  педагогічна  виставка.  У  2007  році  атестовано  10  учителів:  підтвердження  вищої  категорії  -  9,  встановлення  вищої  категорії  -  1.  Із  них  -  5  -  вчителі-методисти,  3  -  старші  вчителі.

Систематично  і  планомірно  проводиться  підвищення  кваліфікації  педагогічних  кадрів.  У  2006-2007  навчальному  році  10  учителів  пройшли  курси  підвищення  кваліфікації  при  КОІПОПК.

У  школі  діють  три  методичні  кабінети  відповідно  до  вимог  Положення,  сплановано  роботу  з  педагогічними  кадрами.  Усі  педагогічні  працівники  залучені  до  науково-методичної  роботи:  МО  учителів-словесників,  МО  класних  керівників,  МО  учителів  англійської  мови,  МО  учителів  початкових  класів,  ТГ  учителів  природничо-математичних  дисциплін,  ДГ  учителів  суспільно-природничих  дисциплін,  ДГ  учителів  трудового  та  оздоровчо-естетичного  циклу,  методична  рада,  школа  молодого  вчителя,  міська  школа  вищої  педагогічної  майстерності  керівників  шкіл  (Захлюпаний  В.М.),  міська  творча  група  заступників  директорів  із  НВР  (Філіпчук  В.І.),  міська  творча  лабораторія  початкових  класів  (Нікітіна  В.В.,  Орнст  О.М).  Колесник  Н.А.,  Нікітіна  В.В.,  Орнст  О.М.,  Кошова  Т.М.  є  керівниками  міських МО.

Учителі  школи  працюють  у  тісній  співдружності  з  педагогічними  колективами  міста,  беруть  активну  участь  у  роботі  міських  методобєднань,  виступають  з  повідомленнями,  діляться  досвідом  роботи.

На  базі  школи  створені  міські  та  шкільні  консультпункти  щодо  впровадження  елементів  та  зерен  передового  педагогічного  досвіду  з:

-  початкові  класи  -  Нікітіна  В.В.  („Роль  гри  в  навчально-виховному  процесі”);

-  початкові  класи  -  Орнст  О.М.  („Робота  над  засобами  виразності  на  уроках  читання”);

-  початкові  класи  -  Тарган  К.К.  („Вправи  розумової  гімнастики”);

-  початкові  класи  -  Уховська  Л.М.  („Методи  та  прийоми  роботи  над  звязним 
мовленням”);

-  укр.мова  і  література  -  Чернюк  М.І.  („Формування  у  школярів  пізнавальної  
самостійності,  залучення  їх  до  пошукової  діяльності”);

-  укр.мова  і  література  -  Шушкевич  С.Л.  („Методика  проведення  уроків 
контролю  знань  і  вмінь  учнів”);

- іноземні  мови  -  Забарило  О.П.  („Інноваційні  прийоми  роботи  з 
обдарованими  учнями”);

-  географія  -  Філіпчук  В.І.  („Пошук  нових  технологій  на  уроках  географії”);

- математика  -  Білоус  Г.С.  („Формування  в  учнів  інтересу  до  вивчення  предмета  на  основі  алгоритмів  та  використання  додаткових  джерел”);

-  математика  -  Новицька  Л.О.  („Різновиди  контролю  знань  учнів”);

- математика  -  Захлюпана  Н.П.  („Розробка  та  застосування  електронно-мультимедійного  супроводу  уроків  математики”);

- інформатика  -  Захлюпаний  В.М.  („Використання  нових  інформаційно-мультимедійних  технологій  на  уроках  природничо-математичного  циклу”);     

-  історія  -  Романченко  Г.В.  („Творче  використання  краєзнавчого,  пошукового  матеріалу”);

-  зарубіжна  література  -  Чала  Л.М.  („Активні  і  цікаві  форми  роботи  на  уроці”);

-  зарубіжна  література  -  Меркулова  А.В.  („Розвиток  творчих  здібностей  учнів,  прилучення  до  літературних  скарбниць  світу”);

-  музика  -  Дубовецька  А.М.  („Розвиток  музично-творчих  здібностей  учнів  засобами  хорового  мистецтва”);

-  фізкультура  -  Нікітін  М.А.  („Впровадження  елементів  футболу  на  уроках  фізкультури”);

-  шкільні  бібліотекарі  -  Оксьоненко  З.В.  („Організаційна  робота  з  бібліотечним  активом”);

-  етика  -  Колесник  Н.А.  („Формування  громадських  цінностей  особистості”);

-  зарубіжна  література  -  Кошова  Т.М.  („Розробка  та  застосування  електронно-мультимедійного  супроводу  уроків  зарубіжної  літератури”);

-  класні  керівники  -  Меркулова  А.В.  („Моральне  виховання.  Проблема  людяності,  поваги  до  батьків,  до  старших,  до  батьківського  дому”);

-  класні  керівники  -  Прокопенко  Н.Ю.  („Формування  організаційних  навичок,  вміння  співвідносити  власні  інтереси  і  бажання  з  інтересами  і  бажаннями  інших  людей”).

Проводиться  моніторинг  діяльності  структурних  підрозділів  науково-методичної  роботи  (адміністрації,  вчителів,  учнів)  та  рейтинг  роботи  вчителів  школи.

У  школі  сформовано  резерв  керівних  кадрів:  на  посаду  директора  школи  -  Левченко  І.В.  (заступник  директора  школи  з  навчально-виховної  роботи),  заступників  з  навчально-виховної  роботи  -  Павленко  К.М.  (учитель  української  мови  та  літератури);  Омельченко  І.К.  (учитель  початкових  класів);  Кошова  Т.М.  (учитель  зарубіжної  літератури),  заступника  директора  школи  з виховної  роботи  -  Самсоненко  В.В.  (педагог-організатор).

У  закладі  приділяється  увага  інноваційній  діяльності:

-  використання  компютерних  технологій  в  навчально-виховній  та  адміністративній  діяльності;

-  апробація  електронних  програмних  засобів,  випущених  МОН  України;

-  розроблено  електронний  підручник  із  зарубіжної  літератури  для  5-6  класів  (учитель  Кошова  Т.М.).

У  школі  працює  аналітично-інформаційний  центр  з  навчально-виховної  та  методичної  роботи,  де  зібрано  матеріали  в  формі  діаграм,  таблиць,  схем,  що  аналізують  роботу  закладу  за  останні  10  років.

Педагогічний  колектив  займається  видавничою  діяльністю  за  результатами  навчально-виховної,  методичної  та  дослідно-експериментальної  роботи  (публікації  у  фахових  журналах,  видання  навчально-методичної  літератури  та  ін.)  -  у  вигляді  друкованої  продукції,  а  також  випускає  свою  газету  „Шкільний  дзвінок”  для  шкільного  колективу  та  громадськості  селища.  Школа  нагороджена  дипломом  МОН  України  за  участь  у  Десятій  Ювілейній  міжнародній  виставці  навчальних  закладів  „Сучасна  освіта  в  Україні  -  2007”.  На  виставці  було  представлено  49  друкованих  продукцій  учителів  школи.  Найбільше  матеріалів  подали:  Захлюпаний  В.М.,  Колесник  Н.А.,  Пархоменко  Л.П.,  Філіпчук  В.І.  За  участь  у  виставці  КОІПОПК  нагороджено  срібною  медаллю. 

У  школі  проводиться  робота  щодо  компютеризації  закладу,  впровадження  нових  інформаційних  технологій  у  навчально-виховний  процес  та  адміністративну  діяльність.  Школа  -  лабораторія  інформаційних  технологій  КОІПОПК.  Кількість  компютерів  в  школі  -  30  шт.  З  1  вересня  2004  року  працює  мультимедійний  клас,  обладнаний  моніторами,  інтерактивною  дошкою,  компютером,  мультимедійним  проектором  та  програмним  забезпеченням.  З  1  вересня  2006  року  обладнані  компютерами  та  демонстраційними  моніторами  кабінет  математики,  зарубіжної  літератури.

Більшість  програмного  забезпечення  ліцензоване.  У  школі  є  вихід  у  світові  інформаційні  мережі.  Ефективно  використовується  можливість  виходу  в  Інтернет:  школа  має  власний  сайт,  електронну  газету,  обладнана  радіолінія  виходу  в  Інтернет. 

У  школі  проводиться  робота  щодо  поповнення  бібліотеки  підручниками,  художньою  та  методичною  літературою.  Розподіл  та  використання  підручників  проводиться  пропорційно  до  кількості  учнів  у  класах.  Забезпеченість  підручників  в  2007-2008  навчальному  році  -  98%.  Всі  підручники,  які  використовуються,  мають  гриф  МОН,  застарілі  підручники  використовуються  з  депозиту  за  потребою.  Підручники,  які  вийшли  з  використання  та  застарілі  за  змістом,  списані.

Школа  укомплектована  програмно-методичним  забезпеченням  навчального  процесу  -  на  80%.  Навчальний  план  виконано,  варіативна  складова  реалізована  повністю.  З  усіх  навчальних  предметів  є  навчальні  програми.  Календарно-тематичне  планування  з  навчальних  предметів  відповідає  діючим  програмам.

У  закладі  проведено  підписку  на  серію  періодичних  видань  „Шкільний  світ”,  фахових  періодичних  видань,  збірник  МОН  України,  інформаційно-методичний  збірник  КОІПОПК  для  забезпечення  методичною  літературою  вчителів  (посібники,  збірники,  рекомендації,  фахові  видання  тощо),  її  відповідності  сучасним  вимогам.  Навчально-методичні  матеріали  для  учнів  (підручники,  посібники,  додаткова  література,  робочі  зошити,  атласи,  контурні  карти,  практикуми,  аудіо-відео  матеріали  тощо),  зміст  яких  відповідає  нормативним  документам,  рекомендаціям  Міністерства  освіти  і  науки  України  закуповується  за  батьківські  та  спонсорські  кошти.

Із  30  квітня  1999  року  у  школі  діє  дитячо-юнацька  організація  „Краяни”.  У  її  складі  три  дитячих  об’єднання:  „Країна  Барвінкова”  -  об’єднання  учнів  1-4  кл.,  „Веселка”  -  об’єднання  учнів  5-7  кл.,  „Джерело”  -  об’єднання  учнів  8-11  кл.

Головний  напрямок  роботи  дитячої  організації  -  національно-патріотичне  виховання,  вивчення  історії  рідного  краю,  звичаїв  свого  народу;   туристсько-краєзнавча  робота.  Юні  барвінчата  працюють  за  програмою  „Сім  криниць  людяності”,  крокуючи  стежинами  Країни  Барвінкової,  вони  дізнаються  про  історію  свого  рідного  селища,  школи,  походження  власного  роду,  традиції,  вчаться  шанувати  героїчне  минуле  свого  народу,  вчаться  бути  сильними,  сміливими,  спритними. 

Продовжується  пошукова  робота  по  вивченню  історії  рідної  школи,  селища  Гостомель  та  народознавчих  звичаїв  і  обрядів.

У  школі  працює  історико-краєзнавчий  музейний  комплекс, який  включає  в  себе  музей  історії  школи,  історії  селища  Гостомель,  кімнату  народознавства.  У  цьому  році  зібрані  матеріали  і  подані  управлінню  освіти  Київської  обласної  державної  адміністрації  на  присвоєння  звання  „Зразковий  музей”  у  навчальних  закладах  системи  Міністерства  освіти  і  науки  України.

Проводиться  систематична  робота  з  органами  охорони  здоров’я  щодо  виявлення  дітей  з  особливими  потребами  (щорічні  медичні  огляди),  створюються  умови  для  індивідуальних  занять  -  6  учнів,  спец.групи  з  фізичного  виховання  -  2  (30  учнів).

Здійснюється  соціальний  захист  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  безпритульних  дітей  (матеріальна  допомога  щорічно  -  200-300  грн.  та  забезпечення  шкільною  формою  і  навчальним  приладдям).

Право  дитини  на  вільне  висловлення  своєї  думки  та  отримання  інформації  реалізується  участю  в  органах  самоврядування,  виборних  органах  та  в  газеті  „Шкільний  дзвінок”.

У  закладі  створені:  рада  школи,  батьківський  комітет,  профспілковий  комітет,  які  функціонують  у  тісній  співпраці  з  адміністрацією  та  педагогічним  колективом  школи.  Формальним  і  недієвим  є  створення  піклувальної  ради.

Питання  піклувальної  ради  частіше  вирішує  батьківський  комітет  школи.  Систематично  проводяться  загальноосвітні  та  батьківські  збори.  Документація  про  роботу  даних  структур  управління  оформлена.

Педагогічний  колектив  співпрацює  в  тісному  звязку  з  батьками.  Раз  на  чверть  проводяться  класні  батьківські  збори  з  питань  навчання,  поведінки  учнів,  планування  класних  виховних  заходів,  господарських  питань,  повязаних  з  ремонтом  та  обладнанням  класних  приміщень,  матеріального  стану  малозабезпечених  родин,  морального  та  матеріального  стану  неблагонадійних  родин.

Засідання  батьківського  комітету  школи  проводяться  щомісяця.  Розглядаються  питання  навчання  та  поведінки  учнів,  схильних  до  правопорушень,  з  неблагонадійних  родин,  надання  матеріальної  допомоги  малозабезпеченим  та  багатодітним  сімям,  дітям-сиротам,  господарські  питання  школи.

Учителі  та  учні  школи  беруть  активну  участь  у  громадському  житті  селища. Депутатами  селищної  ради  є  Захлюпаний  В.М.,  Пархоменко  Л.П.,  Германчук  Н.Я.,  Яременко  Л.В.

У  колективі  діє  система  матеріального  та  морального  заохочення  обдарованих  дітей  та  педагогічних  працівників,  які  з  ними  працюють  (у  формі  грошових  премій  та  цінних  подарунків),  популяризується  досягнення  учнів  та  досвід  вчителів-новаторів.

У  школі  створено  оптимальні  санітарно-гігієнічні  умови  для  перебування  учнів  у  закладі.  Працюють  внутрішні  туалети  (12  туалетів  для  учнів  та  8  для  вчителів,  що  відповідає  нормам).

Працює  теплиця,  яка  займається  озелененням  закладу  та  території.

Обсяг  бюджетних  фінансувань  на  утримання  закладу  недостатній.  Співвідношення  бюджетних  фінансувань  до  бюджетних  пропозицій  -  30%.

Недостатньо  працювала  в  минулому  навчальному  році  школа  з  питань:

-  підвищення  професійного  рівня  педагогів  шляхом власної науково-дослідницької  та  експериментальної  діяльності; 

-  розробка  авторських  програм;

-  відсутність  послідовності  та  наступності  у  роботі  з  учнями  всередині  дитячої  організації  при  переході  їх  з  одного  об’єднання  в  інше.

Зусилля  адміністрації  спрямовані  на  створення  атмосфери  співробітництва,  взаємодопомоги,  розкутості,  прояву  ініціативи,  творчого  підходу,  самостійності  в  роботі  як  учителів,  так  і  учнів.

Адміністрація  школи  в  тісному  контакті  із  профкомом  сприятимуть  зростанню  авторитету  вчителя,  престижності  його  предмета,  покращення  умов  його  роботи,  матеріального  стану,  створюватимуть  і  підтримуватимуть  в  педколективі  вимогливість,  творчий  мікроклімат,  атмосферу  чуйності  і  доброзичливості,  сприятимуть  дальшому  втіленню  в  життя  шкільного  колективу  демократичних  засад,  дбатимуть  про  перспективний  розвиток  школи,  як  опорний  обласний  навчальний  заклад,  спрямований  на  сучасну  спеціалізацію  в  майбутньому,  реалізуючи  Комплексу  програму  інноваційного  розвитку  освіти  міста  Ірпеня,  селищ  Ворзеля,  Гостомеля,  Коцюбинського  та  Київської  області.   

             

 

На головну сторінку   Шкільна документація 

Володимир Захлюпаний © 2008Создание сайтов